Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Akce „MARKET II“

30. 3. 2013 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí, Sekce ekonomiky

Během včerejší kontrolně vyhledávací akce „MARKET II“ zkontrolovali pracovníci finanční a celní správy na příhraničních tržnicích desítky stánkových prodejců. Ve 35 případech nebyli prodejci schopni předložit povinné evidence nebo doklady, další řádově desítka prodejců prodávala padělky, nezdaněný alkohol a cigarety.

Včera proběhla na tržnicích v pohraničí (na Moldavě, v Aši a v Domažlicích) společná kontrolně vyhledávací akce finanční a celní správy primárně zaměřená na vedení povinných evidencí a vykazování skutečné výše tržeb. Nedostatky v povinných evidencích obdobně jako jejich úplné zanedbání vede k neoprávněnému krácení daní – daňovým únikům. Akce přinesla cenné důkazní prostředky pro další daňová řízení.

Finanční správa při akci monitorovala zejména sortiment prodávaného zboží a jeho hodnotu, vyžadovala po prodejcích nabývací doklady ke zboží, doložení způsobu vedení evidence zboží a doložení přepravy zboží na místo prodeje. Finanční správa u všech prodejců zjišťovala také vedení evidence tržeb. Na místě samém pracovníci finančních úřadů sepisovali s prodejci protokoly o místním šetření. Ve 35 případech nebyly povinné evidence a doklady kontrolorům předloženy a pracovníci finančních úřadů uložili prodejcům, aby je předložili v náhradním termínu.

Vykazování krácených tržeb vede k neoprávněnému snížení daně z příjmů. Následkem krácení tržeb však je také nižší vykazovaný obrat prodejce. Přitom právě výše obratu za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je zásadním parametrem pro povinnou registraci plátce daně z přidané hodnoty. Snížením výše obratu pod hranici povinné registrace proto dochází také k daňovým únikům na dani z přidané hodnoty.

Celní správa mimo asistenční činnosti pro finanční správu kontrolovala oblast práv duševního vlastnictví a spotřebních daní. Celníci zabavili pět litrů lihovin bez kontrolních pásek a dokladů o zdanění (únik na daní cca 570,- Kč), dále 1800 kusů cigaret bez českých tabákových nálepek a dokladů o zdanění (únik na daních cca 5 240,- Kč) a 2915 kusů padělků textilu, hodinek, CD a DVD (hodnota originálů by přesahovala 4 miliony korun).

Společná kontrolní akce měla také preventivní a výchovný cíl - prodejci byli v jejím průběhu upozorněni na nedostatky ve své činnosti.

mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti Generální ředitelství cel