Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Mezinárodní spolupráce na odhalování daňových úniků vyústila dražbou téměř 160 tisíc litrů pohonných látek

10. 10. 2013 Tisková zpráva

Mgr. Jitka Ježková tisková mluvčí

Dne 8. 10. 2013 se na Územním pracovišti v Hradci Králové Finančního úřadu pro Královohradecký kraj konala veřejná dražba téměř 160 tisíc litrů nafty. Vydražená nafta pochází z mimořádně rozsáhlé mezinárodní akce s krycím názvem "INDAGO" (viz. tisková zpráva ze dne 10. června 2013). Pohonná látka byla přiklepnuta dražiteli za 2 miliony a 450 tisíc korun. Výnos z veřejné dražby bude použit na úhradu daňového nedoplatku (viz. Zprávy FTV Prima ze dne 8.10.2013, čas 23:36). Pohonné látky jsou v rámci daňových úniků velmi častým zbožím vzhledem k jednoduchému prodeji na českém trhu.

Jedním z primárních cílů finanční správy je snížení objemu celkových daňových úniků. Vzhledem k rozsahu daňových úniků v České republice je nutná vysoká intenzita práce pracovníků finanční správy. K tomu je třeba aktivní spolupráce s celní správou, orgány činnými v trestním řízení, Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí atd. Kooperace probíhá rovněž s příslušnými odbornými orgány v zahraničí.

Nástroji pro boj s daňovými úniky jsou předně vyhledávací činnost, místní šetření, tzv. postup k odstranění pochybností, daňová kontrola a následné zajišťovací a vymáhací instrumenty.

Nejužívanější způsob daňových podvodů při obchodování s pohonnými látkami spočívá v neodvedení daně z přidané hodnoty. Společnost nakoupí pohonné látky v zahraniční bez daně z přidané hodnoty a při prodeji prostřednictvím složité sítě distributorů v České republice daňovou povinnost neodvede. Za každý prodaný litr vzniká státnímu rozpočtu škoda ve výši minimálně 6 korun. V minulosti tímto způsobem docházelo k dovozu pohonných látek v objemu přesahujícímu 60 milionů litrů měsíčně.

Základní činností pracovníků, kteří se odhalováním daňových úniků zabývají, je velmi včasná detekce rizik u jednotlivých společností. Finanční správa tyto společnosti monitoruje a pravidelně vyhodnocuje možná rizika.