Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Mezinárodní spolupráce na odhalování daňových úniků vyústila dražbou téměř 160 tisíc litrů pohonných látek

10. 10. 2013

Dne 8. 10. 2013 se na Územním pracovišti v Hradci Králové Finančního úřadu pro Královohradecký kraj konala veřejná dražba téměř 160 tisíc litrů nafty. Vydražená nafta pochází z mimořádně rozsáhlé mezinárodní akce s krycím názvem "INDAGO" (viz. tisková zpráva ze dne 10. června 2013). Pohonná látka byla přiklepnuta dražiteli za 2 miliony a 450 tisíc korun. Výnos z veřejné dražby bude použit na úhradu daňového nedoplatku (viz. Zprávy FTV Prima ze dne 8.10.2013, čas 23:36). Pohonné látky jsou v rámci daňových úniků velmi častým zbožím vzhledem k jednoduchému prodeji na českém trhu.

Jedním z primárních cílů finanční správy je snížení objemu celkových daňových úniků. Vzhledem k rozsahu daňových úniků v České republice je nutná vysoká intenzita práce pracovníků finanční správy. K tomu je třeba aktivní spolupráce s celní správou, orgány činnými v trestním řízení, Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí atd. Kooperace probíhá rovněž s příslušnými odbornými orgány v zahraničí.

Nástroji pro boj s daňovými úniky jsou předně vyhledávací činnost, místní šetření, tzv. postup k odstranění pochybností, daňová kontrola a následné zajišťovací a vymáhací instrumenty.

Nejužívanější způsob daňových podvodů při obchodování s pohonnými látkami spočívá v neodvedení daně z přidané hodnoty. Společnost nakoupí pohonné látky v zahraniční bez daně z přidané hodnoty a při prodeji prostřednictvím složité sítě distributorů v České republice daňovou povinnost neodvede. Za každý prodaný litr vzniká státnímu rozpočtu škoda ve výši minimálně 6 korun. V minulosti tímto způsobem docházelo k dovozu pohonných látek v objemu přesahujícímu 60 milionů litrů měsíčně.

Základní činností pracovníků, kteří se odhalováním daňových úniků zabývají, je velmi včasná detekce rizik u jednotlivých společností. Finanční správa tyto společnosti monitoruje a pravidelně vyhodnocuje možná rizika.