Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Absurdita roku 2013 – hned dvě anticeny obdrželo Generální finanční ředitelství

25. 11. 2013 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová tisková mluvčí

Ručení za nespolehlivého plátce DPH a požadavek finanční správy zasílat elektronická podání správci daně ve formátu xml - to jsou podle hlasujících ankety Absurdita roku 2013 nejvíc nesmyslná byrokratická nařízení.

Přitom institut nespolehlivého plátce je účinným, v Evropské unii používaným nástrojem, jak řešit problém s daňovými úniky na DPH a očistit trh od nepoctivých plátců, často zapojených do řetězových obchodů. V Registru plátců DPH (dostupném na Daňovém portále Finanční správy) jsou pro poplatníky k dispozici všechny potřebné informace, tj. zda je plátce registrován k DPH, zda je/není nespolehlivým plátcem a obsahuje i bankovní účty registrované správcem daně. Podnikatelé tak mohou na jednom místě jednoduše zjistit, zda si jejich obchodní partner plní své zákonné povinnosti vůči správci daně či nikoliv. Pak už je na jejich rozhodnutí, zda budou s tímto plátcem obchodovat a riskovat možnost ručení za plátcem neodvedenou DPH.

Ručení za neodvedenou DPH bude však uplatněno až po vyčerpání všech zákonných možností exekuovat povinného plátce. Mimoto existuje možnost uhradit DPH přímo správci daně na osobní depozitní účet v režimu zvláštního způsobu zajištění daně (§ 109a zákona o DPH), čímž příjemce plnění zcela eliminuje možnost, že by se v budoucnu stal ručitelem za neodvedenou daň.

Co se týká kritiky formátu xml, tak tato vyhlášená "absurdita" je také neopodstatněná. Formát xml je nejběžněji používaný formát pro zpracování formulářů. Poplatník má možnost zcela zdarma vyplnit v přednastaveném formátu xml příslušný formulář v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu na stránkách Daňového portálu www.daneelektronicky.cz a buď odeslat podání správci daně přímo přes tuto aplikaci nebo si vytvořený formulář uložit k odeslání do datové schránky.

Vše se děje bez zvýšených dodatečných nákladů poplatníka na SW vybavení. Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu je přehledná, navede ke správnému vyplnění, zkontroluje logické chyby a po odeslání vyplněného formuláře dostane poplatník okamžitou odezvu, že podání bylo správcem daně v pořádku přijato.

Navíc má poplatník možnost zaslat přes uvedenou aplikaci, prostřednictvím formuláře Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR, i písemnosti ve formátech doc, pdf, xls, txt, atd. Podmínkou však je, že takováto písemnost neexistuje ve vzorových formulářích aplikace Elektronická podání pro Finanční správu. Formulář Obecné písemnosti pak lze (opatřený zaručeným elektronickým podpisem) přímo odeslat nebo uložit k odeslání do datové schránky.

Letos již sedmý ročník Ankety Absurdita roku 2013, který je součástí podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku, vyvrcholil vyhlášením "vítěze" dne 21. listopadu 2013. Ze všech zaslaných tipů vybrala veřejnost v on-line hlasování na webových stránkách sedm nejzajímavějších, nejvyšší počet hlasů získaly absurdity, jejichž "nositelem" je Generální finanční ředitelství.

Fotodokumentaci z akce naleznete ve fotogalerii.