Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kontrolní noční akce „JUNO“

3. 4. 2013 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí, Sekce ekonomiky

Během včerejší speciální noční akce „JUNO“ zajistili pracovníci Finanční správy ČR 12 cisteren motorové nafty kvůli vysokým daňovým nedoplatkům nabyvatele dovážených pohonných hmot (PHM). Jedná se o krátce existující právnickou osobu, která v souvislosti s PHM dluží státu na daních 8,4 milionu korun.

V úterý 2. dubna 2013 v nočních hodinách proběhla společná kontrolně exekuční akce finanční a celní správy zaměřená proti daňovým únikům, které vznikají při dovozu pohonných hmot ze zahraničí do tuzemska. Kontroloři u zastavených vozidel na silnicích kontrolovali, zda je v doprovodných dokladech deklarován dovoz do České republiky a kdo je deklarovaným příjemcem pohonných hmot. V případě dvanácti cisteren zjistili pracovníci Finanční správy ČR, že nabyvatelem PHM je několik měsíců existující právnická osoba s významnými daňovými nedoplatky. Za období od poloviny března se výše jejího daňového nedoplatku vyšplhala na 8,4 milionu korun. Z uvedeného důvodu byly PHM Finanční správou ČR zajištěny. Tržní hodnota zajištěných PHM přesahuje 7 milionu korun (bez daně z přidané hodnoty). Pokud dlužník své daňové povinnosti neuhradí, budou zajištěné pohonné hmoty předmětem dražby.

Uvedeným způsobem finanční správa předchází vzniku daňových úniků i pozdějšímu složitému vymáhání daňových nedoplatků. Tyto akce proto mají přímý vliv na státní rozpočet a Finanční správa ČR v nich bude i nadále pokračovat.