Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Závěr akce „HRABAL“ - 1, 4 milionů litrů motorové nafty z Běloruska v hodnotě 17 milionů korun bylo vydraženo za 21,3 milionů korun

13. 3. 2013 Tisková zpráva

Mgr. Jitka Ježková vedoucí oddělení komunikace

Dne 13. 3. 2013 od 10.00 hodin se prostřednictvím Finančního úřadu pro hlavní město Prahu konala veřejná dražba 1, 4 milionů litrů motorové nafty s vyvolávací cenou 17 milionů korun. Nafta byla přiklepnuta vítěznému dražiteli za 21,3 milionů korun. Důvodem dražby byl fakt, že daňový subjekt ani dodatečně nesplnil platební povinnost, která mu byla uložena zajišťovacím příkazem. Výnos z veřejné dražby bude použit na úhradu daňového nedoplatku. V souvislosti se zabavenou motorovou naftou byla finanční správa nucena podat trestní oznámení na skupinu osob, která se podvodným jednáním snažila vylákat tuto motorovou naftu. Dražba navazovala na loňskou společnou akci finanční a celní správy s krycím názvem „HRABAL“ zaměřenou na odhalování a potírání úniků na DPH při obchodování s pohonnými látkami.

V rámci akce „HRABAL“ vydal příslušný finanční úřad zajišťovací příkaz na motorovou naftu, která byla na území České republiky dopravena vlakem z Běloruska. Existovala odůvodněná obava, že daňový subjekt (právnická osoba se sídlem v Praze), jehož jménem byly pohonné hmoty do ČR dovezeny, nesplní svou daňovou povinnost. Tomu nasvědčovalo i to, že několikrát účelově změnil své sídlo a statutární orgány.

Od roku 2011 finanční správa v součinnosti s celní správou provedla několik kontrolně exekučních akcí, při kterých se podařilo zajistit více než 380 milionů korun a přibližně 4 miliony litrů nezdaněných pohonných látek, z čehož zhruba 3,5 milionů litrů bude předmětem veřejných dražeb realizovaných finanční správou v tomto roce.

Nicméně i přes velmi intenzivní kontrolní a analyticko-vyhledávací činnost pracovníků obou správ se objem daňových úniků na DPH nesnižuje. Pohonné hmoty jsou ideálním „nosičem“ daňových úniků. Ročně v této oblasti dojde k daňovým únikům v částce 6 – 8 miliard korun.

Finanční správa dohromady s celní správou se z důvodu posílení účinných zbraní k potírání daňových úniků podílela na novelizaci zákona o pohonných hmotách, který se v současné době projednává v Poslanecké sněmovně ČR.

Mgr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti GŘC