Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kontrolní akce „JUNO II“

8. 4. 2013

Během dnešní kontrolně exekuční akce „JUNO II“ zajistili pracovníci Finanční správy ČR dvě cisterny motorové nafty v tržní hodnotě 1,2 milionů korun bez DPH.

V pátek 5. dubna se uskutečnila společná akce finanční a celní správy „JUNO II“ zaměřená proti daňovým únikům, které vznikají při dovozu pohonných hmot (PHM) ze zahraničí do tuzemska. Během této akce byly na několika místech České republiky zastavovány a kontrolovány desítky cisteren převážejících PHM. Kontroloři u zastavených vozidel kontrolovali, zda je v předložených dokladech deklarován dovoz do České republiky a kdo je deklarovaný příjemce pohonných hmot. V případě dvou cisteren zjistili pracovníci Finanční správy ČR skutečnosti, které nasvědčovaly možnému úmyslu neuhrazení daňových povinností souvisejících s dovozem PHM do České republiky. Kvůli riziku, že konkrétní právnická osoba nesplní daňové povinnosti související s dovozem PHM (tj. vůbec nepodá daňové přiznání nebo daň nezaplatí), byly PHM Finanční správou ČR zajištěny.

Uvedeným způsobem finanční správa předchází vzniku daňových úniků i pozdějšímu složitému vymáhání daňových nedoplatků. Z uvedených důvodů mají tyto akce přímý vliv na státní rozpočet a Finanční správa ČR v nich bude i nadále pokračovat.