Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kontrolní akce „JUNO II“

8. 4. 2013 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí, Sekce ekonomiky

Během dnešní kontrolně exekuční akce „JUNO II“ zajistili pracovníci Finanční správy ČR dvě cisterny motorové nafty v tržní hodnotě 1,2 milionů korun bez DPH.

V pátek 5. dubna se uskutečnila společná akce finanční a celní správy „JUNO II“ zaměřená proti daňovým únikům, které vznikají při dovozu pohonných hmot (PHM) ze zahraničí do tuzemska. Během této akce byly na několika místech České republiky zastavovány a kontrolovány desítky cisteren převážejících PHM. Kontroloři u zastavených vozidel kontrolovali, zda je v předložených dokladech deklarován dovoz do České republiky a kdo je deklarovaný příjemce pohonných hmot. V případě dvou cisteren zjistili pracovníci Finanční správy ČR skutečnosti, které nasvědčovaly možnému úmyslu neuhrazení daňových povinností souvisejících s dovozem PHM do České republiky. Kvůli riziku, že konkrétní právnická osoba nesplní daňové povinnosti související s dovozem PHM (tj. vůbec nepodá daňové přiznání nebo daň nezaplatí), byly PHM Finanční správou ČR zajištěny.

Uvedeným způsobem finanční správa předchází vzniku daňových úniků i pozdějšímu složitému vymáhání daňových nedoplatků. Z uvedených důvodů mají tyto akce přímý vliv na státní rozpočet a Finanční správa ČR v nich bude i nadále pokračovat.