Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Mezinárodní spolupráci v boji s úniky na DPH odstartovala akce „INDAGO“

10. 6. 2013 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí

V uplynulých dvou týdnech proběhla na desítkách míst v příhraničních oblastech s ČR společná akce finančních a celních správ Česka, Slovenska, Rakouska a Německa, zaměřená na odhalování komodit používaných k podvodům s DPH. Na akci s názvem „INDAGO“ se podílelo téměř šest set kontrolorů, kteří zkontrolovali dva tisíce přeprav a zabránili daňovému úniku ve výši téměř 28 milionů korun. Exekuční úkony, realizované v rámci kontrolní akce, přinesly 135 a půl milionů korun. Tyto úkony probíhaly ve spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí ČR.

Společná akce s názvem „INDAGO“ byla první akce tohoto druhu s mezinárodní účastí. Boj s daňovými úniky spočíval v aktivní formě vyhledávání daňových úniků prostřednictvím kontroly přeprav rizikových komodit. „Daňové úniky jsou oblastí, kterou nezastaví státní hranice. Stejně tak, jako si rizikové subjekty budují mezinárodní síť, jejímž prostřednictvím obchází daňové zákony, je nutné, aby i daňové správy příslušných zemí spolupracovaly na mezinárodní úrovni. Pracovníci se snaží daňové úniky eliminovat tím, že se je pokusí zastavit již v zárodku, a to šetřením přímo v terénu,“ řekl Jan Knížek, generální ředitel Generálního finančního ředitelství.

Sledovanými rizikovými komoditami byly např. řepkový olej, ocel, barevné kovy, mobilní telefony, výpočetní technika, ale i dřevo, obilí, mouka a maso. Kontroloři během akce například zajistili 23,5 tuny betonářské oceli v hodnotě 413 tisíc korun a 26 cisteren převážejících 800 tisíc litrů nafty a benzínu. Ve většině případů je indicií pro sledování přepravy pohonných látek (dále jen „PHL) zjištění o velmi krátké době existence právnické osoby, která je nabyvatelem PHL a má významné daňové nedoplatky vůči finanční správě. Podezřelé právnické osoby za dobu své „životnosti“ stačí několikrát účelově změnit své sídlo a statutární orgány.

Rozvíjející se vzájemná výměna informací a společné akce finančních a celních správ nejen v rámci České republiky, ale i v rámci Evropské unie, by měly výrazně přispět k boji proti celním a daňovým únikům,“ řekl Pavel Novotný, generální ředitel Generálního ředitelství cel.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Video z akce „INDAGO“ naleznete na oficiálním YouTube účtu Finanční správy