Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Generální finanční ředitelství odhaduje, že v roce 2013 vyberou finanční úřady 1.964.000 přiznání k dani z příjmů fyzických osob

21. 2. 2013 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí Generálního ředitelství

Finanční správa ČR proto i letos přijala řadu opatření pro plynulý výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Především vychází vstříc veřejnosti prodlouženými úředními hodinami finančních úřadů. Všechny finanční úřady a jejich územní pracoviště budou otevřeny od 25. března 2013 do 2. dubna 2013 v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hodin.

V sobotu 30. 3. 2013 budou od 8.00 do 12.00 hodin přebírat daňová přiznání všechny finanční úřady ve svých sídlech a ta územní pracoviště, která se nachází v bývalých okresních městech.

Finanční úřady budou vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích. Seznam obcí, termíny i přesné adresy míst, kde budou úředníci finanční správy rozdávat tiskopisy, přebírat vyplněná daňová přiznání a poskytovat konzultace nezbytné k vyplnění daňového přiznání, jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Finanční správa“ pod názvem „Výjezdy zaměstnanců FÚ do obcí“.

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) letos končí v úterý 2. dubna. Uloží-li fyzická osoba v této lhůtě (tj. nejpozději 2. dubna 2013) u místně příslušného správce daně plnou moc ke zpracování a podání přiznání k DPFO za rok 2012 pro daňového poradce, nebo má-li dle zákona o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, podává daňové přiznání k DPFO ve lhůtě do 1. července 2013. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň také splatná. Seznam nových bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní je zveřejněn na www.financnisprava.cz v záložce „Placení daní“.

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice DPFO i stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici na www.financnisprava.cz.

Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz Odkaz na externí web. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami. V případě, že v průběhu vyplňování elektronického formuláře zjistíte, že nemáte dostatek informací a podkladů pro vyplnění daňového přiznání, lze pracovní verzi elektronického formuláře uložit na svém počítači a kdykoliv později se k ní vrátit použitím volby „Načtení souboru“. Vyplňování elektronického tiskopisu lze výrazně urychlit využitím volby „Průvodce“. Umožněn je také tisk vyplněného daňového přiznání.

Pouze k vyplnění a následnému vytištění daňového přiznání slouží tzv. „Interaktivní formuláře“ na www.financnisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy“.

Generální finanční ředitelství radí veřejnosti: Využijte plně všech služeb a informací, které Vám Finanční správa ČR poskytuje na svých webových stránkách.

Související statistické údaje:
V roce 2012 bylo za zdaňovací období roku 2011 podáno 1.898.255 přiznání k DPFO, což je o 3,5 % více než činil počet přiznání podaných k DPFO v roce 2011 za zdaňovací období roku 2010. Generální finanční ředitelství předpokládá, že také v roce 2013 bude pokračovat trend mírného růstu počtu podaných přiznání k DPFO. Většina fyzických osob podává daňové přiznání v neprodloužené lhůtě. Vloni bylo podáno v této lhůtě, tj. do 2. dubna 2012, 1.741.451 přiznání k DPFO (92 % ze všech podaných přiznání k DPFO). V roce 2012 bylo z celkového množství podaných přiznání k DPFO 67.444 přiznání zpracováno a podáno daňovými poradci. O rok dříve (v roce 2011) daňoví poradci zpracovali a podali daňová přiznání k DPFO v 70.568 případech.