Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Elektronické podání přihlášky k registraci

9. 4. 2013 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí, Sekce ekonomiky

S účinností od 9. dubna 2013 jsou opět k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení, dostupná na Daňovém portále http://www.daneelektronicky.cz/ , současně s tímto oznámením je také obnoveno přijímání podání k registračnímu řízení distribuovaných z výstupů SW třetích stran.

Zprovozněním nového elektronického formuláře oznámení o změně registračních údajů/žádosti o zrušení registrace, včetně obnovených formulářů přihlášek k registraci pro právnické osoby, pro fyzické osoby, pro plátcovy pokladny a přihlášky k registraci k DPH na internetových stránkách finanční správy, jsou odvolána opatření, které Finanční správa ČR přijala k 1. 1. 2013.

Výše uvedená opatření byla vyvolána z důvodu nutnosti zapracování změn do systému elektronického zpracování tak, aby celý proces byl v souladu se zákonem č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, kterým se mění zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který novelizuje některá ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě Ministerstvo financí vydalo nové verze formulářů přihlášek k registraci - pro právnické osoby 25 5102 vzor č. 17, pro fyzické osoby 25 5101 vzor č. 17, pro plátcovy poklady 25 5105 vzor č. 10, pro odštěpné závody a provozovny 25 5101/a vzor č. 10 a nový typ formuláře Oznámení o změně registračních údajů/Žádost o zrušení registrace 25 5111 vzor č.1.

Informace o možnostech elektronického podání naleznete na webových stránkách Finanční správy ČR v sekci Daně elektronicky.