Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zkontrolujte si, zda nemáte přeplatek na silniční dani

23. 10. 2023

Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení. Přeplatky vznikly zejména úhradou záloh na daň silniční u osobních vozidel po 1. 1. 2022, ačkoliv tato povinnost byla již v tomto období zrušena. V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, přičemž značná část přeplatků vznikla z výše uvedeného důvodu.

Přeplatky na dani silniční mohou být vráceny pouze na základě žádosti o vrácení přeplatku podané u místně příslušného finančního úřadu. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti činí 30 dní. Upozorňujeme, že pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, popř. finanční úřad jej nepoužije na úhradu nedoplatku na jiné dani, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu.

Informaci o existenci přeplatku je možné zjistit přihlášením do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, popřípadě u místně příslušného finančního úřadu.

Pokud Vám takový přeplatek vznikl, doporučujeme požádat místně příslušný finanční úřad o jeho použití na úhradu jiné daně nebo o jeho vrácení. Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy.

Podání je možné učinit také písemně, a to v listinné podobě, elektronicky, anebo ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat pouze datovou zprávou:

  1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  3. s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
  4. prostřednictvím daňové informační schránky plus.