Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Aktualizace formulářové vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 - oblast kontrolního hlášení DPH

28. 4. 2023

Informujeme plátce daně z přidané hodnoty ohledně vydané vyhlášky Ministerstva financí ze dne 26. 4. 2023 č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Formulářová vyhláška MF č. 457/2020 Sb. je tímto rozšířena i o stávající e-formulář kontrolního hlášení DPH a pokyny k jeho vyplnění.

Vyhláška reflektuje na formální požadavek vzešlý z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 2 Afs 395/2020-55 ze dne 31. 1. 2023, ve kterém NSS konstatoval, že zmocnění pro stanovení a vydání formátu a struktury formulářových podání přísluší Ministerstvu financí (v rámci vyhlášky).  
Současně vydaná vyhláška MF a v ní uvedený opis e-formuláře kontrolního hlášení DPH a pokyny k jeho vyplnění (tj. popis vyplnění položek XML struktury e-formuláře kontrolního hlášení) nemění stávající původní nastavený obsah, formát a strukturu kontrolního hlášení. 

Současný formát a struktura (.xml) kontrolního hlášení zůstává tak nadále v platnosti.

V souvislosti s vyhláškou MF dochází k drobné úpravě textu a změně názvu původního dokumentu GFŘ k vyplnění kontrolního hlášení DPH –  podrobnosti v metodické informaci.