Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa prodlužuje úřední hodiny na finančních úřadech

27. 3. 2023

Na podání daňového přiznání v papírové podobě pro poplatníky daně z příjmů za rok 2022 zbývá pár dní. Zatím vybrala Finanční správa 968 tisíc daňových přiznání a od pondělí 27. března 2023 až do termínu pro podání přiznání, tj. do 3. dubna 2023, rozšiřuje úřední hodiny finančních úřadů.

Provoz podatelen územních pracovišť bude v tomto týdnu zajištěn nad rámec obvyklých úředních hodin, a to pondělí až pátek v čase 8:00 až 17:00 hodin. Rozšířené úřední hodiny budou platit i na pracovištích 2+2, která jsou v tzv. optimalizovaném režimu. Některá pracoviště 2+2 mohou mít stanoveny úřední hodiny odlišně a jejich seznam je k dispozici na webu Finanční správy.

Pro menší obce organizuje Finanční správa ve spolupráci se starosty a na základě evidovaného zájmu výjezdy do obcí, kde nejsou sídla finančních úřadů, a tam je také možné přiznání podat. Poslední výjezdy se budou konat ještě první týden v dubnu. Kompletní přehled dle jednotlivých krajů je k dispozici na webu Finanční správy: Výjezdy pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2023.

Lhůta pro podání daňové přiznání elektronicky (např. prostřednictvím portálu MOJE daně) je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je úterý 2. května 2023. Upozorňujeme, že od 1. ledna 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla zřízena datová schránka ze zákona, a proto vydala Finanční správa shrnující informaci včetně přehledného návodu pro elektronické podání daňového přiznání prostřednictvím portálu MOJE daně: Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023 | Datové schránky | Daně elektronicky | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

Pokud daňové přiznání podává za daňový subjekt daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání až do pondělí 3. července 2023. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.