Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňové přiznání dosud podalo více než 1,8 milionu poplatníků

6. 4. 2023

K pondělnímu termínu vybrala Finanční správa 1 831 092 přiznání k daním z příjmů. Z toho 1 636 095 se týkalo daně z příjmů fyzických osob a 194 997 osob právnických. Elektronickou formu zvolilo 46,5 % fyzických a 98,6 % právnických osob. Nejvíce podaných daňových přiznání bylo v Praze a nejméně v Karlovarském kraji. Poslední den lhůty, tedy 3. dubna 2023, přijala Finanční správa 79 203 daňových přiznání.

Vzhledem k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla zřízena datová schránka ze zákona, Finanční správa zaznamenala značný nárůst daňových přiznání podaných elektronicky. Pro srovnání, v loňském roce bylo elektronickou formou v tomto termínu podáno 32,5 % daňových přiznání.

Pokud podáváte daňové přiznání v základní tříměsíční lhůtě a nestihli jste je podat do 3. dubna, můžete tak ještě učinit v následujících pěti pracovních dnech, tedy do 12. dubna 2023, aniž by vám byla uložena pokuta za opožděné tvrzení daně. V případě využití elektronické formy je možné daňové přiznání podat až do 2. května 2023. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak vyplnit a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, je prostřednictvím Online finančního úřadu. Za tím účelem můžete využít přehledný návod dostupný na stránkách Finanční správy. Přihlásit se do Online finančního úřadu (resp. Daňové informační schránky Plus) je možné například pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo za pomoci přístupových údajů do datové schránky.

Pokud za vás daňové přiznání podává daňový poradce nebo advokát a nerozhodli jste se využít podání v základní tříměsíční lhůtě, platí pro vás prodloužená šestiměsíční lhůta. Daňové přiznání tedy můžete podat do pondělí 3. července 2023. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Vracení přeplatku na dani z příjmů

Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání (do 30 dnů, tj. po 3. dubnu 2023), a to platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu. Nejpozději 3. května 2023 musí Finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz. Toto se netýká případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup (typicky postup k odstranění pochybností), ani případů kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně.