Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskopisy k dani z neočekávaných zisků

Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí zveřejňuje předpokládanou podobu tiskopisů vztahujících se k daňovým povinnostem daně z neočekávaných zisků. Tiskopisy budou po dokončení legislativního procesu součástí vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a budou dostupné v databázi tiskopisů.

Daň z neočekávaných zisků dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 366/2022 Sb. (dále jen „zákon o daních z příjmů“), je koncipována jako samostatná daň z příjmů právnických osob. Určení základu daně a daně z neočekávaných zisků bude proto realizováno v rámci samostatného daňového přiznání, které bude poplatníkem daně z neočekávaných zisků podáváno za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, která alespoň částečně spadají do období uplatnění daně z neočekávaných zisků, kterým je kalendářní rok 2023 až 2025.

Pro splnění této povinnosti je vydáván tiskopis daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků s označením 25 5563 MFin 5563 – vzor č. 1 včetně pokynů k vyplnění s označením 25 5563/1 MFin 5563/1 – vzor č. 1. Tiskopis daňového přiznání lze využít i pro splnění povinnosti podat oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků podle § 38ab zákona o daních z příjmů:

Daňové přiznání 25 5563 MFin 5563 – vzor č. 1

Pokyny k vyplnění daňového přiznání 25 5563/1 MFin 5563/1 – vzor č. 1

Právní úprava daně z neočekávaných zisků dále podle § 20bd zákona o daních z příjmů připouští na základě podaného daňového přiznání tzv. přesouvání průměrů, pokud je podáno oznámení o přesouvání průměrů upravených srovnávacích základ daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky. 

Pro využití této možnosti je vydáván tiskopis oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky s označením 25 5261 MFin  5261 – vzor č. 1 včetně pokynů k vyplnění s označením 25 5261/1 MFin 25 5261/1 – vzor č. 1:

Oznámení o přesouvání průměru 25 5261 MFin  5261 – vzor č. 1

Pokyny k vyplnění oznámení 25 5261/1 MFin 25 5261/1 – vzor č. 1