Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zavedení vnitřních oznamovacích systémů orgánů Finanční správy ČR

1. 8. 2023

S účinností od 1. 8. 2023 byly v orgánech Finanční správy ČR dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedeny vnitřní oznamovací systémy pro oznamování možného protiprávního jednání v orgánech Finanční správy ČR, a to od osob, které vykonávají nebo vykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) shora uvedeného zákona (závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž).

Bližší informace naleznete v umístění Vnitřní oznamovací systémy orgánů Finanční správy ČR | Kontakty | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz).