Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Příjem fyzické osoby vyšší než 5 mil. Kč osvobozený od daně je nutné oznámit

29. 3. 2023

Oznámení o osvobozených příjmech je nutné podat ve stejné lhůtě, která platí pro daňové přiznání

Upozorňujeme, že oznámení o osvobozených příjmech musí podat i poplatníci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, pokud v roce 2022 obdrželi příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 milionů Kč.

Tyto fyzické osoby musí podat oznámení do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, za rok 2022 tedy nejpozději do 3. dubna 2023.

Lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech se prodlužuje u poplatníků, kteří podávají daňové přiznání elektronicky, a to do 2. května 2023. Poplatníkům, jejichž daňové přiznání podal daňový poradce, se lhůta prodlužuje až do 3. července 2023. Oboje platí v případě, že daňové přiznání těchto poplatníků nebylo podáno v základní lhůtě, tedy do 3. dubna 2023.

U oznámení o osvobozených příjmech je tedy dobré pamatovat na:

  1. Oznámení o osvobozených příjmech je povinna podat každá fyzická osoba, která v roce 2022 obdržela příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 milionů Kč, přičemž každý příjem se posuzuje jednotlivě.
  2. Povinnost podat oznámení vzniká i těm, kteří nepodávají daňové přiznání.

Oznámení musí obsahovat výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. K podání oznámení je možné využít nepovinný tiskopis zveřejněný na webových stránkách Finanční správy (číslo tiskopisu: 25 5252), který je přílohou této informace.

Více informací k oznámení o osvobozených příjmech lze získat z již dříve publikovaných zdrojů:

Upozorňujeme: pokud poplatník nepodá oznámení o osvobozených příjmech, k jehož podání byl povinen, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu.