Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskopisy k dani z neočekávaných zisků jsou dostupné na portálu MOJE daně

28. 12. 2023

Generální finanční ředitelství informuje poplatníky daně z neočekávaných zisků, že v rámci portálu MOJE daně v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu byly zveřejněny elektronické formuláře Daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků a Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky. Součástí formulářů jsou i pokyny k jejich vyplnění.

Elektronické formuláře týkající se daně z neočekávaných zisků jsou na portálu MOJE daně k dispozici v části „Daň z příjmů právnických osob“. Aplikace nově umožňuje jejich uložení a odeslání, nebo odeslání prostřednictvím Online finančního úřadu (DIS+). Pro tyto formuláře však není dostupný způsob vyplnění prostřednictvím volby „Průvodce“.

Výběr elektronického formuláře

Oznámení je podle § 20bd odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stejně jako Daňové přiznání k dani z neočekávaných zisků, považováno za tzv. formulářové podání ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Proto v této souvislosti upozorňujeme, že pokud poplatník daně z neočekávaných zisků naplní podmínky dle § 72 odst. 6 daňového řádu, vztahuje se na něj povinnost učinit tato podání elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem dle § 71 odst. 1 daňového řádu. K problematice elektronického podání při správě daní blíže odkazujeme na zveřejněný metodický pokyn.