Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňové milostivé léto se blíží. Webové aplikace a portál MOJE daně vám pomohou zbavit se daňových dluhů

30. 6. 2023 Tisková zpráva

Tomáš Weiss Generální finanční ředitelství

Daňové milostivé léto proběhne letos od 1. července do 30. listopadu 2023. Splacení jistiny dluhu, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.

Pro úspěšné vyřešení daňových dluhů je potřeba znát stav daňových nedoplatků a pro úspěšné spárování plateb ideálně také období a důvod jejich vzniku. „Pokud si nejste jistí, zda máte u správce daně nedoplatek, nebo o něm potřebuje zjistit bližší informace, doporučujeme využít portál MOJE daně. Finanční správa spustila novou funkcionalitu, díky níž si každý občan může ve své daňové informační schránce na portálu ověřit, zda má u finančního úřadu evidován nedoplatek, který je relevantní pro daňové milostivé léto​​​​​​,“ doporučuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Více informací a návod, jak jednoduše zjistit svoje nedoplatky online naleznete ve vydané novince.

Jak vyplnit a podat žádost?
Pokud znáte výši vašich daňových nedoplatků, můžete přejít k vyplnění a podání žádosti. Za účelem usnadnění celého procesu připravila finanční správa webové aplikace, v nichž občané vše vyřídí v několika málo krocích. „Stačí vyplnit základní osobní údaje, váš finanční úřad a informaci, jaký nedoplatek žádáte odpustit. V případě nedoplatků převyšujících 5 000 Kč můžete vyplnit ještě druhou, stejně jednoduchou online žádost, ve které požádáte o roční splátkový kalendář,“ vysvětluje postup Simona Hornochová.Důležité je poslat platbu nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci milostivého léta.

Simona Hornochová
generální ředitelka Finanční správy

 

Prominutí daňového příslušenství, tedy úroků, pokut a penále, nastane za předpokladu zaplacení jistiny, tedy souvisejícího nedoplatku na dani do 30. listopadu 2023 nebo ve dvanácti měsíčních splátkách v přesně daných termínech splatnosti. „Důležité je poslat platbu nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci milostivého léta,“ dodává Simona Hornochová. V rámci úhrady nedoplatku přitom doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést „daňové milostivé léto“.

Po vyplnění ve webové aplikaci můžete žádost podat na svůj finanční úřad, kontakt na něj naleznete na webu Finanční správy. Doručit žádost je možné následujícími způsoby:

Co vám na webu Finanční správy usnadní proces žádosti?

  • Webová aplikace pro žádost o odpuštění nedoplatku daně
  • Webová aplikace pro žádost o rozložení úhrady nedoplatku na splátky
  • Názorné návody k vyplnění obou žádostí
  • Nejčastější otázky a odpovědi
  • Podrobné informace o Daňovém milostivém létu.

Kdo může využít Milostivé léto?
Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně související s nedoplatky na dani vzniklými do 30. září 2022. Za žádost se neplatí žádný správní poplatek. Konkrétně bude možné odpustit úroky z prodlení a z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné daňové přiznání či jiné tvrzení daně a náklady řízení včetně exekučních nákladů. Podmínkou je podat žádost od 1. července do 30. listopadu 2023 a uhradit jistinu, tedy nedoplatek na dani, do 30. listopadu 2023 nebo v termínech měsíčních splátek. Žádost musí být podána nejpozději v den platby, aby bylo zřejmé, že je určena na úhradu nedoplatku v rámci daňového milostivého léta.

Během daňového milostivého léta zároveň všem fyzickým i právnickým osobám automaticky zaniknou jednotlivé bagatelní nedoplatky vzniklé do 30. září 2022 do výše 199 Kč, resp. do výše 29 Kč u daně z nemovitých věcí, nepřesáhnou-li v souhrnné výši k 1. červenci 2023 u jednoho finančního úřadu celkovou částku 1 000 Kč.

Největší část nedoplatků je spravována finančními úřady, jedná se zejména o DPH, daň z příjmů fyzických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Nedoplatky na spotřební dani, případně jiné daňové nedoplatky, které má dlužník nikoliv vůči finanční, ale celní správě, pak lze obdobným způsobem vyřešit s příslušným celním úřadem.