Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zrušení plátcových pokladen od ledna 2024

20. 12. 2023 Tisková zpráva

Tomáš Weiss Generální finanční ředitelství

Od 1. ledna 2024 bude zrušen institut plátcových pokladen, čímž dojde k přenesení práv a povinností, které dosud plnily plátcovy pokladny, na jejich zřizovatele. V praxi to znamená, že zřizovatelé jako plátci daně budou plnit povinnosti za zdaňovací období 2024 vlastním jménem a s uvedením vlastního DIČ. Opatření přinese zefektivnění kontroly plnění daňových povinností a snížení nadbytečné administrativní zátěže jak na straně plátce daně, tak na straně finančních úřadů.

Plátcovy pokladny byly do roku 2023 organizačními jednotkami plátce daně, ve kterých docházelo k naplnění povinností stanovených plátci daně zákonem (zejména vybírání, srážení a zajišťování daně), a ve kterých byly soustředěny doklady sloužící ke kontrole naplňování těchto povinností. Zřizovatelé plátcových pokladen se od ledna 2024 stávají plátci daně za všechny zaměstnance, kterým budou vypláceny příjmy ze závislé činnosti v roce 2024 bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o „kmenové“ zaměstnance zřizovatele nebo zaměstnance evidované v bývalých plátcových pokladnách. Současně zřizovatelé plátcových pokladen budou v roce 2024 za bývalé plátcovy pokladny plnit povinnosti, které se vztahují ke zdaňovacímu období 2023 a obdobím starším. Tyto povinnosti budou zřizovatelé činit pod svým jménem, avšak s uvedením DIČ zrušené plátcovy pokladny (tzn. za každou zrušenou plátcovu pokladnu samostatně).

Zřizovatelům zrušených plátcových pokladen, kteří nebyli registrování jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti, avšak budou i nadále v roce 2024 vyplácet příjmy ze závislé činnosti, vzniká dnem 1.1.2024 registrační povinnost plátce daně.

Finanční správa bude při daňovém řízení respektovat místo vedení mzdové agendy, resp. uložení souvisejících dokumentů v lokalitách, kde byly původně umístěny plátcovy pokladny, a nebude při případných kontrolách požadovat převoz mzdových dokladů do sídla plátce daně. Více informací k rušení plátcových pokladen je k dispozici na webových stránkách finanční správy.