Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí na 1. 1. 2024

28. 6. 2023

V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, mělo s účinností od 1. 7. 2023 dojít také ke změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v oblasti nemovitých věcí.

Dané změny se týkají úpravy vymezení staveb pro bydlení v § 48 odst. 2 zákona o DPH, tj. obytného prostoru, rodinného domu a bytového domu a staveb (rodinného domu a bytového domu) pro sociální bydlení v § 48 odst. 5 zákona o DPH pro účely DPH. Dále novelizované znění zákona o DPH obsahuje legislativně-technické úpravy § 56 odst. 2 a 3 a § 56a odst. 3 zákona o DPH vycházející z přijetí stavebního zákona.

GFŘ upozorňuje, že zákonem č. 152/2023 Sb., kterým se mění (nový) stavební zákon a některé další související zákony, byla ve vazbě na úpravu části padesáté deváté čl. XCV zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, posunuta účinnost novely zákona o DPH.

Novela zákona o DPH upravující § 48, § 56 a § 56a zákona o DPH v oblasti nemovitých věcí tak nebude účinná dnem 1. 7. 2023, ale její účinnost je odložena na 1. 1. 2024.

Závěrem doplňujeme, že v rámci jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců dne 21. 6. 2023 byly detailněji zpracovány některé oblasti související s danou úpravou problematiky nemovitých věcí. Zápis z jednání bude k dispozici v první polovině července 2023 na webových stránkách Finanční správy ČR 2023 | Zápisy z jednání | Příspěvky KV KDP | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz). Závěry jednání budou také promítnuty do připravované aktualizace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016“, která by měla být zveřejněna v průběhu IV. čtvrtletí 2023.