Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k formulářům pro daň z přidané hodnoty pro rok 2024

23. 11. 2023

Kontrolní hlášení a daňové přiznání k DPH
V souvislosti s připravovanou novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku (Sněmovní tisk 488/Senátní tisk 161) dochází ke zrušení dvou snížených sazeb DPH(15 % a 10 %), od 1. 1. 2024 by měla být účinná pouze jedna snížená sazba DPH (12 %). V důsledku toho dojde k menším úpravám elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH, týkajícím se zejména popisů vybraných položek těchto formulářů. Tyto úpravy budou předmětem aktualizace vyhlášky 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, která bude zveřejněna ve Sbírce zákonů po přijetí novely zákona o DPH. Vzhledem k dotazům veřejnosti upozorňujeme předem na následující úpravy.

Kontrolní hlášení

Ve formuláři kontrolního hlášení nadále zůstanou pole pro tři sazby DPH (základní a snížené), a to jak z důvodu možného uplatnění nároku na odpočet daně v zákonné tříleté lhůtě, vykazování oprav základu daně a výše daně, tak i například z důvodu možného podání kontrolního hlášení a následného kontrolního hlášení za období před novelou zákona o DPH účinnou od roku 2024.

Položky:

  • „Základ daně 1 a Daň 1“ budou nadále určeny pro základní sazbu daně;
  • „Základ daně 2 a Daň 2“ budou určeny pro sníženou sazbu DPH platnou od 1. 1. 2024 (12 %). Dále zde budou vykazována plnění s datem povinnosti přiznat daň do 31. 12. 2023, u kterých byla uplatněna první snížená sazba DPH (15 %), a to včetně oprav základu daně a výše daně, které se k ní vztahují;
  • „Základ daně 3 a Daň 3“ se vyplní v případě plnění s datem povinnosti přiznat daň do 31. 12. 2023, u kterých byla uplatněna druhá snížená sazba DPH platná do 31. 12. 2023 (10 %), včetně pozdějších souvisejících oprav základu daně a výše daně.

Ve formuláři kontrolního hlášení dále dojde ke zrušení položky „Identifikátor datové schránky“. Ostatní položky zůstávají beze změny, stejně jako zkratka písemnosti formuláře kontrolního hlášení DPHKH1.

Daňové přiznání k DPH

Změny vyvolané konsolidačním balíčkem nemají zásadní dopad ani do formuláře daňového přiznání k DPH. U formuláře daňového přiznání k DPH se upraví pouze popisy u vybraných položek (řádků) formuláře a spolu s tím i příslušné pokyny k jeho vyplnění. Samotné položky formuláře daňového přiznání k DPH zůstanou beze změny.

Nové verze struktury XML elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH pro rok 2024 budou veřejnosti k dispozici na portálu „MOJE daně“ (www.mojedane.cz) a na technické podpoře aplikací daňového portálu (Technická podpora aplikací portálu MOJE daně - Finanční správa (mfcr.cz)) – v závislosti na procesu schválení a účinnosti novely zákona o DPH v rámci konsolidačního balíčku.

Souhrnné hlášení VIES

Elektronický formulář souhrnného hlášení VIES včetně pokynů k jeho vyplnění zůstává pro rok 2024 beze změny.