Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů podléhá DPH a nelze u něj aplikovat zvláštní režim pro použité zboží

22. 5. 2023

Finanční správa v současné době analyzuje některé podněty směřující do problematiky obchodování s platnými a neplatnými mincemi vyrobenými z drahých kovů (pozn. jinými než mincemi ze zlata), přičemž byly detekovány možné daňové úniky spočívající v použití nesprávného daňového režimu a tím i nesprávného stanovení základu daně včetně neuplatnění správné sazby DPH u těchto obchodů.

Prvotní výsledky analýzy průběžně nasvědčují tomu, že některé subjekty při obchodování s platnými a neplatnými mincemi vyrobenými z drahých kovů nesprávně uplatňují zvláštní režim pro použité zboží dle zákona o DPH (stanovení základu daně pro odvod DPH pouze z rozdílu mezi prodejní cenou a pořizovací cenou). Finanční správa však tento postup i ve shodě s Komorou daňových poradců nepovažuje za správný (viz příspěvek č. 474/16.03.23 Zdaňování dodání mincí z drahých kovů, v rámci Koordinačního výboru KDP ČR ze dne 25. 1. 2017, který je dostupný na internetových stránkách finanční správy  2017 | Zápisy z jednání | Příspěvky KV KDP | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)).

Finanční správa proto žádá plátce daně z přidané hodnoty – obchodníky s mincemi vyrobenými z drahých kovů (jinými než zlatými), aby u svých uskutečněných obchodů prověřili, zda postupují při předmětných obchodech v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a s výkladem finanční správy. V případě, že takto plátci daně z přidané hodnoty nepostupovali, je nutné nesprávný postup napravit podáním dodatečného daňového přiznání a kontrolního hlášení za příslušná zdaňovací období.

Finanční správa upozorňuje, že je připravena zahájit u plátců daně z přidané hodnoty, u kterých budou přetrvávat pochybnosti o správnosti jejich postupu u uvedených obchodů a kteří zároveň nenapraví svá případná pochybení podáním dodatečných daňových přiznání, kontrolní úkony směřující ke správnému stanovení daně z přidané hodnoty. Kontrolní úkony budou ze strany finanční správy zahajovány ve druhé polovině roku 2023.