Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů

19. 12. 2023

Konsolidační balíček vlády od ledna 2024 ruší registrační povinnost vybraných poplatníků a plátců daně z příjmů. Typicky začínající OSVČ se tak nově nebudou muset registrovat na finančním úřadě. Důvodem pro zrušení registrační povinnosti je omezení administrativní zátěže u vybraných podnikatelů.

Od 1. 1. 2024 dojde ke zrušení registrační povinnosti:

  • poplatníků daně z příjmů fyzických osob (OSVČ),
  • plátců daně z příjmů právnických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a
  • plátců zajišťujících daň z příjmů.

Registrační povinnost zůstává zachována pouze pro poplatníky daně z příjmů právnických osob a pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnavatel), a to i tehdy, je-li daň z těchto příjmů vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Pokud jste poplatníkem nebo plátcem, jehož registrace se ruší, nemusíte o zrušení registrace žádat. Vaše registrace bude automaticky zrušena ze zákona datem 1. 1. 2024. Protože se registrace ruší ze zákona, nebude správce daně o tomto zrušení registrace vydávat žádné rozhodnutí. V případě potřeby můžete požádat svého místně příslušného správce daně o vydání potvrzení o skutečnostech obsažených ve spisu (podle § 67 odst. 3 daňového řádu), ve kterém správce daně potvrdí, že Vaše registrace byla zrušena.

Pokud zrušená registrace byla Vaší jedinou/poslední registrací, dojde tím zároveň ke zrušení Vašeho daňového identifikační čísla (DIČ), nicméně toto číslo (bez kódu „CZ“) můžete i nadále používat při identifikaci vůči správci daně.

Zároveň upozorňujeme, že pokud jste podnikající fyzickou osobou, pak se Vás dotkne i novela daňového řádu obsažená v konsolidačním balíčku, podle které bude možné podnikajícím fyzickým osobám vracet přeplatky pouze bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti o vrácení přeplatku.