Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Schválení hodnotící zprávy České republiky v rámci Peer review Globálního fóra OECD

28. 4. 2015

Česká republika zakončila druhou fázi hodnocení - tzv. Peer review, které je prováděno v návaznosti na mandát Globálního Fóra (GF) OECD pro transparentnost a výměnu informací. Každý členský stát GF v rámci tohoto hodnocení podléhá prověření souladu legislativního rámce (fáze 1) a jeho aplikace (fáze 2) se standardy OECD pro výměnu informací a transparentnost v daňové oblasti.

První fáze hodnocení ČR- „Peer Review“ byla realizována v roce 2011. Prověřování ve druhé fázi bylo zahájeno na jaře 2014 a ve dnech 7.-10.4.2015 proběhlo závěrečné projednání a schválení finální zprávy ohledně České republiky na jednání v OECD v Paříži. Výsledkem pro Českou republiku je získání ratingu „Largely Compliant“, což je druhá nejlepší známka.

Ve zprávě jsou navržena doporučení pro Českou republiku, která by se měla implementovat za účelem dosažení ratingu „Compliant“ v rámci třetí fáze Peer review, jež je plánována na rok 2019. Doporučováno je například monitorování praktické implementace zrušení akcií na doručitele za účelem přístupu k informacím o jejich vlastnících, nebo zúžení definice profesního tajemství ve vztahu daňového poradce s klientem tak, aby byla v souladu se standardem OECD.

Cílem hodnocení Peer Review je zvyšování kvality mezinárodní spolupráce mezi daňovými správami a donucení doposud méně transparentních a nekooperativních jurisdikcí zprůhlednit své režimy a začít aktivně spolupracovat s ostatními daňovými správami, zejména ve formě výměny daňových informací.