Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Elektronické podání Oznámení FATCA

30. 3. 2015

Podání Oznámení FATCA

Oznámení FATCA bude možné podat pouze prostřednictvím Daňového portálu aplikací EPO, se uznávaným elektronickým podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Pro podání Oznámení pomocí rozhraní třetích stran je podporováno podání pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

www.daneelektronicky.cz -> Elektronická podání pro finanční správu -> Elektronické formuláře -> Oznámení o finančních účtech ->  Oznámení FATCA

Formulář Oznámení FATCA

Formulář Oznámení FATCA je elektronickým EPO formulářem, je sestaven ze čtyř částí Úvod, Záhlaví, Jiné přílohy, Závěr. V Úvodu je možné nahrát písemnost ze souboru, v Závěru je možné zobrazit Protokol chyb, Uložit pracovní soubor, vytvořit Úplný opis k tisku.

Záhlaví má předvyplněno pole Finančnímu úřadu na hodnotou 4000 – SPECIALIZOVANÝ. Následují čtyři editovatelná pole, kde je nutné vyplnit GIIN, Rok, za který je podání činěno, Typ oznámení (řádné, opravné, dodatečné) a zaškrtávací pole s prohlášením o použití postupů náležité péče (Due Diligence). Při vyplnění pole GIIN se do formuláře doplní DIČ, Název/Jméno, Adresa sídla (ulice, obec, PSČ, stát) z registru finanční správy. Tato pole nejsou editovatelná.

Oznámení FATCA

Pokud je vyplněno GIIN s příznakem sponzora, zobrazí se na stránce Záhlaví další část formuláře, kde podávající vyplní GIINy všech sponzorovaných subjektů. Řádné a opravné Oznámení FATCA musí sponzor vždy podat za všechna sponzorovaná GIIN. XML příloha Oznámení má element DocTypeIndic s příznakem FATCA1 (New Data, v případě, že je Oznámení zasíláno do USA poprvé), jak definuje XML struktura FATCA zveřejněná na stránkách IRS (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5124.pdf). Dodatečné Oznámení je možné podat částečné nebo celé, např. pouze za jednu sponzorovanou instituci. XML příloha Oznámení může mít element DocTypeIndic s příznakem FATCA1 (New Data, v případě že bylo původní Oznámení zrušeno zasláním Void kódu), FATCA2 (Corrected Data), FATCA3 (Void Data), FATCA4 (Amended Data).

Oznámení FATCA

V části Jiné přílohy je možné vkládat XML přílohu FATCA. Je možné vložit pouze jednu přílohu, ve formátu .xml, o velikosti 4 000 kB.

Kontroly formuláře

Typy chyb implementovaných v rámci podání:

 • ChybaK
  - kritická chyba
  - výskyt tohoto typu chybu neumožní uživateli žádost přes EPO vůbec odeslat
 • ChybaN
  - propustná závažná chyba
  - výskyt tohoto typu chyby umožní uživateli žádost přes EPO odeslat
  - na FÚ bude pravděpodobně zahájen proces k odstranění vad žádosti

V rámci podání budou aplikovány kontroly:

Stránka Záhlaví:

Pole „Finančnímu úřadu pro“
Podmínka: Pole je prázdné
ChybaK("Cílový finanční úřad musí být vyplněn.")

Pole „Finančnímu úřadu pro“
Podmínka: Pole obsahuje nepovolenou hodnotu
ChybaK("Cílový finanční úřad musí být vyplněn hodnotou "4000 - SPECIALIZOVANÝ" (pro vyplnění ve formuláři) nebo hodnotě "13" pro podání třetích stran.")

Pole „GIIN“
Podmínka: Pole je prázdné
ChybaK("GIIN musí být vyplněn.")

Pole „GIIN“
Podmínka: GIIN není evidován v RDS
ChybaK("Pro zadaný GIIN nelze podat oznámení. Tento GIIN není evidován na Specializovaném FÚ.")

Pole „GIIN“
Podmínka: GIIN neodpovídá DIČ
ChybaK("Pro zadaný GIIN nelze podat oznámení. Kombinace GIIN a DIČ není platná.")

Pole „Za rok“
Podmínka: Pole je prázdné
ChybaK("Rok, za který je podáváno oznámení, musí být vyplněn.")

Pole „Za rok“
Podmínka: Hodnota je menší než 2014
ChybaK("Rok, za který je podáváno oznámení, musí být 2014 a vyšší.")

Pole „Za rok“
Podmínka: Hodnota je větší než předchozí kalendářní rok
ChybaK("Rok, za který je podáváno oznámení se rovná hodnotě aktuálního roku mínus 1.")

Pole „Typ oznámení“
Podmínka: Není vybrán žádný z typů oznámení.
ChybaK("Typ oznámení (řádné, opravné, dodatečné) musí být vybrán.")

Pole „Typ oznámení“
Podmínka: Dodatečné oznámení je podané pro rok dřívější než je 10 let zpětně.
ChybaK("Dodatečné oznámení lze podat pouze za 10 let zpětně.")

Pole „Prohlášení Due Diligence“
Podmínka: Není zaškrtnuto prohlášení Due Diligence, že povinná finanční instituce použila postupy náležité péče.
ChybaK(„Prohlášení Due Diligence musí být zaškrtnuto.“)

Pole „DIČ“
Podmínka: Pole je prázdné
ChybaK("DIČ musí být vyplněno.")

Pole „DIČ“
Podmínka: Hodnota neodpovídá struktuře DIČ.
ChybaK("Struktura DIČ není platná.")

Pole „Název / Jméno“
Podmínka: Pole je prázdné
ChybaK("Název/Jméno musí být vyplněno.")

Pole „Ulice“
Podmínka: Pole je prázdné
ChybaK("Ulice sídla finanční instituce musí být vyplněna.")

Pole „Obec“
Podmínka: Pole je prázdné
ChybaK("Obec sídla finanční instituce musí být vyplněna.")

Pole „PSČ“
Podmínka: Pole je prázdné
ChybaK("PSČ sídla finanční instituce musí být vyplněno.")

Pole „Stát“
Podmínka: Pole je prázdné
ChybaK("Stát sídla finanční instituce musí být vyplněna.")

Stránka Jiné přílohy:

Soubor přílohy
Podmínka: Není přiložena právě jedna příloha
ChybaK("Podání může obsahovat právě jednu přílohu.")

Soubor přílohy
Podmínka: Příloha není formátu XML
ChybaK("Podání může obsahovat pouze přílohu ve formátu XML.")

Soubor přílohy
Podmínka: Podání provádí "Sponzor" a XML příloha obsahuje sponzorovanou FI, která není v evidenci.
ChybaN("Příloha obsahuje údaje za sponzorovanou FI, jejíž GIIN není uveden v evidenci Specializovaného FÚ.")

Soubor přílohy
Podmínka: Podání provádí "Sponzor" a XML příloha neobsahuje sponzorovanou FI, která je v evidenci a současně se jedná o oznámení řádné nebo opravné.
ChybaN("Příloha neobsahuje údaje za sponzorovanou FI, jejíž GIIN je uveden v evidenci Specializovaného FÚ.")

Kontrola oprávněnosti podat je spouštěna při odesílání písemnosti. Na základě zadaného GIIN je v evidenci Specializovaného finančního úřadu dohledáno číslo daňového subjektu, který provádí podání a je kontrolováno, zda existuje oprávnění podat pro použité IK MPSV či Datovou schránku.

Kritické kontroly na obsah XML přílohy:

Element: FATCA_OECD --> version
Kontrola: Hodnota musí být vyplněna a musí obsahovat hodnotu "1.1".

Element: FATCA_OECD --> MessageSpec --> SendingCompanyIN
Kontrola: Hodnota musí být vyplněna a musí odpovídat zadanému GIIN (pro které je podání provedeno).

Element: FATCA_OECD  FATCA  ReportingFI
Kontrola: Pokud je element uveden, pak musí být vyplněn subelement "TIN".

Element: FATCA_OECD  FATCA  ReportingFI  Address
Kontrola: Pokud je element uveden, pak musí být vyplněn subelement "CountryCode".

Element: FATCA_OECD  ReportingGroup  Sponsor
Kontrola: Pokud je element uveden, pak musí být vyplněn subelement "TIN".

Element: FATCA_OECD  ReportingGroup  Sponsor  Address
Kontrola: Pokud je element uveden, pak musí být vyplněn subelement "CountryCode".

Element: FATCA_OECD  ReportingGroup  Intermediary
Kontrola: Pokud je element uveden, pak musí být vyplněn subelement "TIN".

Element: FATCA_OECD  ReportingGroup  Intermediary  Address
Kontrola: Pokud je element uveden, pak musí být vyplněn subelement "CountryCode".

Element: FATCA_OECD  ReportingGroup  AccountReport  AccountHolder  Individual
Kontrola: Pokud je element uveden, pak musí být vyplněny subelementy "TIN" a "BirthInfo".

Element: FATCA_OECD  ReportingGroup  AccountReport  AccountHolder  Individual  Address
Kontrola: Pokud je element uveden, pak musí být vyplněn subelement "CountryCode".

Element: FATCA_OECD  ReportingGroup  AccountReport  SubstantialOwner
Kontrola: Pokud je element uveden, pak musí být vyplněny subelementy "TIN" a "BirthInfo".

Element: FATCA_OECD  ReportingGroup  AccountReport  SubstantialOwner  Address
Kontrola: Pokud je element uveden, pak musí být vyplněn subelement "CountryCode".

Element: FATCA_OECD  ReportingGroup  AccountReport  SubstantialOwner
Kontrola: Pokud je hodnota elementu FATCA_OECD  ReportingGroup  AccountReport  AccountHolder  AcctHolderType FATCA101 nebo FATCA102 pak je element SubstantialOwner povinný.

Všechny výskyty elementu DocSpec->DocTypeIndic musí nabývat jednu z hodnot FATCA1 (New Data), FATCA2 (Corrected Data), FATCA3 (Void Data) FATCA4 (Amended Data). Navíc pokud je typ oznámení řádné nebo opravné, pak je povolena pouze hodnota FATCA1 (New Data).

Mandatory položka AcctHolderType nebude kontrolována z důvodu podmínění povinnosti na základě údajů, které nejsou z XML vyvoditelné.

Úplný opis Oznámení FATCA

Volba Úplný opis vytvoří PDF opis EPO formuláře Oznámení FATCA, XML příloha není součástí opisu.

FATCA

Návrh XML struktury EPO formuláře Oznámení FATCA je v samostatném souboru XML struktura EPO FATCA.

Popis vychází z obecné dokumentace EPO struktur http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf

Po zveřejnění ostré verze Daňového portálu s podáním bude přidán popis XML struktury EPO formuláře Oznámení FATCA mezi popisy na této stránce http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces