Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů

o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
(zrušen Pokynem GFŘ-D-62 s účinností od 1. 1. 2024)

Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů
(zrušen Pokynem GFŘ-D-62 s účinností od 1. 1. 2024)

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022.

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,

aktualizace Pokynu č. GFŘ - D – 22

k promíjení příslušenství daně