Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014

16. 1. 2015

Generální finanční ředitelství upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob na novou slevu na dani „za umístění dítěte“, kterou je možno uplatnit již za zdaňovací období 2014. Jedná se o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů.

Slevu za umístění dítěte (blíže jsou podmínky specifikovány v § 35bb zákona o daních z příjmů) lze poprvé uplatnit za zdaňovací období 2014, a to u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh, nebo u správce daně v rámci daňového přiznání. Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Jedná se o roční slevu na dani, a to až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného). Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů. Za zdaňovací období 2014 může poplatník uplatnit výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak o jiná obdobná zařízení jako jsou např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků - tyto mají vzdělávací charakter), pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů, až do výše minimální mzdy tj. za zdaňovací období 2014 max. do výše 8 500 Kč. Slevu lze uplatnit i v případě umístění dítěte u osoby provozující tzv. péčovou živnost např. na základě oprávnění k živnosti vázané „péče o děti do tří let věku v denním režimu“.

Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních v roce 2014.

a) Uplatnění u zaměstnavatele

V souvislosti s výše uvedeným byla do vzoru č. 24 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely uplatnění v rámci ročního zúčtování záloh na daň - Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona za umístění vyživovaného dítěte žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona.

Vzhledem k tomu, že tuto slevu na dani je možné uplatnit již za zdaňovací období 2014, vydává se v této souvislosti
„Příloha k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014“ (příloha tiskopisu 25 5457 MFin 5457 vzor č. 23 a předcházejících vzorů) – 25 5457 MFin 5457/1, viz. databáze daňových tiskopisů na internetových stránkách Finanční správy na adrese:www.financnisprava.cz, a dále pak v sekci Upozornění k tiskopisům). Tato příloha se vydává pouze ke zdaňovacímu období 2014 (není vydávána tiskem), vychází se ze skutečnosti, že o tuto slevu bude dále žádat poplatník, který v roce 2015 taktéž bude uplatňovat daňové zvýhodnění, tzn. bude vyplňovat vzor č. 24, který již tuto slevu (za zdaňovací období 2015) obsahuje. Nic však nebrání tomu, aby o roční zúčtování záloh za zdaňovací období 2014 bylo požádáno na novém vzoru č. 24, který bude následně použit i pro zdaňovací období 2015.

Pozor: Poplatník uplatňující „slevu za umístění“ v této souvislosti taktéž musí vyplnit v části III. Prohlašuji, že…. písm. b) - že za stejné zdaňovací období slevu za umístění vyživovaného dítěte (myšleno konkrétního dítěte, které si uplatňuje tento poplatník) neuplatňuje jiný poplatník žijící s dítětem ve společně hospodařící domácnosti.

Výše uvedená sleva na dani se u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh prokazuje podle § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí obsahovat jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

 

b) Uplatnění v rámci daňového přiznání

V tiskopise daňového přiznání je pro účely uplatnění této slevy zaveden nový řádek 69a v základní části „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014“ (25 5405 MFin 5405 vzor č. 21). Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši skutečně vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních.

Zároveň je třeba upozornit, že poplatník uvedený v § 2 odst. 3 (daňový nerezident), který uplatňuje slevu za umístění dítěte, je povinen podle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů podat za zdaňovací období daňové přiznání.