Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

FATCA - úvodní informace

12. 1. 2015

V roce 2010, v rámci boje proti daňovým únikům a za účelem zjištění a zmapování příjmů amerických osob v zahraničí, přijaly Spojené státy americké zákon Foreign Account Tax Compliance Act. Tento zákon ukládá finančním institucím oznamovat stanovené informace o těch účtech vedených finanční institucí, kde majitel je americkou osobou ve smyslu tohoto zákona. Finanční instituce budou informace požadované zákonem FATCA oznamovat buď přímo (model Ib) nebo prostřednictvím své státní správy (model Ia).

Finanční instituce budou informace požadované zákonem FATCA oznamovat buď přímo (model Ib) nebo prostřednictvím své státní správy (model Ia).

Česká republika přijala postupy podle modelu Ia (tj. předání informací prostřednictvím Finanční správy) a dne 4. 8. 2014 byla podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen Dohoda). V rámci této Dohody si budou recipročně daňové správy USA a ČR předávat informace, které obdrží od svých finančních institucí týkající se rezidentů obou smluvních států.

V návaznosti na uzavřenou Dohodu byl přijat Zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, upravující výměnu informací podle této dohody, vč. postupů pro shromažďování příslušných informací finančními institucemi, předávání těchto informací správci daně.