Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty - komodity obchodované na energetické trzích

23. 11. 2015

Finanční správa ČR upozorňuje daňové subjekty na skutečnost, že obchodování s komoditami na energetických trzích (především s elektřinou a plynem) může být zatíženo podvodem na dani z přidané hodnoty (zkrácením daně).
V této souvislosti Finanční správa ČR doporučuje zvýšenou pozornost při uzavírání obchodních transakcí s těmito komoditami. Je nezbytné, aby plátci daně v rámci svého vyhodnocování obchodů důsledně analyzovali možná daňová rizika a přijali všechna opatření, která jsou přiměřená cílům systému daně z přidané hodnoty a tím i účelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“). A to tak, aby zajistili, že plnění, která přijímají či uskutečňují, nevedou k jejich případné účasti na daňovém podvodu. V případě pochybností doporučuje Finanční správa ČR uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.