Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniklo plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Cílem těchto webových stránek je poskytnout široké veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů budou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Aktuality
Arrow
Základní informace
Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů...
Arrow
Kdo podává kontrolní hlášení?
Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně...
Arrow
Kdy?
Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání...
Arrow
Forma podání a náležitosti
Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. Údaje v kontrolním hlášení bude plátce daně uvádět ve formátu a struktuře...
Arrow
Struktura pro podání kontrolního hlášení (xml)
Zde naleznete informace o předepsané XML struktuře pro podání kontrolního hlášení.
Arrow
Sankce
Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu
Arrow
Pokyny a informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH
Vzorový formulář, pokyny k vyplnění kontrolního hlášení, právní rámec a další soubory.
Arrow
Časté dotazy a odpovědi
Zde najdete dotazy ke kontrolnímu hlášení včetně odpovědí.
Arrow
VAT Control Statement: Summary
Arrow
Videa, obrázky a další podklady
Záznam z přednášky na VŠE o karuselových podvodech a další materiály.
Arrow
Potřebujete poradit?
Kontakty pro dotazy týkající se kontrolního hlášení DPH.
Arrow
Karusel (karuselový podvod)
Nevíte, co si představit pod pojmem "karuselové podvody"? Jaký je jejich princip, co způsobují a jakými nástroji je možné s nimi bojovat?
Arrow