Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy ČR na výsledky zveřejněné studie Světové banky a poradenské firmy PwC

25. 11. 2015

Finanční správa se ohrazuje proti výsledkům zveřejněné studie Světové banky a poradenské firmy PwC, týkající se náročnosti placení daní a celkového daňového zatížení. Podle této studie český daňový systém patří k časově nejnáročnějším, české podniky stráví vyplňováním daňových přiznání a plněním všech daňových předpisů v průměru 405 hodin ročně. Česko skončilo na 122. místě z celkem 189 zemí.
Byť se deklarovaná zátěž nevztahuje jen na Finanční správu, ale i na jiné orgány, Finanční správa je významným subjektem, jehož se tato informace týká. Nezpochybňujeme, že daňový systém představuje pro daňové subjekty určitou zátěž, ale nejsou nám známy důvody, proč by ve srovnání se sousedními členskými státy měla mít významně horší výsledky obzvláště za situace, kdy například DPH je v rámci Evropy harmonizována. Zátěž by tudíž měla být přibližně stejná. Kdo má nějaké zkušenosti se zahraničím, tak musí potvrdit, že český systém principiálně není složitý, respektive složitější než systémy ostatních členských států Evropské unie. Jestliže tedy zpracovatel předkládá veřejnosti exaktní výsledky, měl by vycházet z metodiky, která není zkreslující a měl by být schopen své výpočty doložit a obhájit. V opačném případně není důvod této analýze důvěřovat a naopak s ohledem na uvedené poznatky a na skutečnost, že detaily skutečných výpočtů nejsou zveřejněny, jsme přesvědčeni, že tyto výsledky jsou chybné.