Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí o sazbách DPH na e-knihy

23. 4. 2015

Na základě rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) ze dne 5. 3. 2015 v kauze uplatnění snížené sazby DPH na e-knihy ve Francii a Lucembursku (pro Francii na hodnotu 5,5 % a 3 % pro Lucembursko), ve kterém soud vyjádřil souhlas se stanoviskem Evropské komise, že Francie a Lucembursko neplní své povinnosti, které jim ukládá směrnice o DPH 2006/112/ES, ruší Lucembursko k 1. 5. 2015 super sníženou sazbu na e-knihy. Francie prozatím nestanovila datum nápravy jejich sazby na e-knihy.

Uplatňování sazeb DPH je přísně regulováno evropskou směrnicí o DPH 2006/112/ES a Evropská komise vznesla u Evropského soudního dvora žalobu, že obě země porušily právo EU.

Soud dále připomněl, že členské státy mohou sníženou sazbu DPH uplatnit pouze na dodávky zboží a služeb uvedených v příloze III. této směrnice, která umožňuje pouze dodávky knih ve všech fyzických podobách. Na služby poskytované elektronicky se nižší sazba DPH nemůže vztahovat a e-knihy jsou považovány za elektronicky dodávanou službu. Kromě toho Evropský soudní dvůr také kritizoval skutečnost, že Lucembursko uplatnilo na e-knihy dokonce super sníženou sazbu (méně než je směrnicí stanovených 5 %), což je možné pouze za velmi specifických okolností, které musí být dohodnuty s Evropskou komisí (například v přístupové smlouvě nebo bilaterálních dohodách a poskytována je v souladu s legislativou EU).

Sdružení evropských nakladatelů, společně s Radou evropských spisovatelů a Mezinárodní federací knihkupců publikovali otevřený dopis, adresovaný předsedům Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise, ve kterém požadují změnu právních předpisů EU, která by odrážela technologický pokrok a odstranila vážnou překážku v rozvoji elektronického knižního trhu.

Další kroky

Evropský soudní dvůr v současné době šetří otázku uplatňování super snížené sazby DPH ve Francii (2,1 %) na digitální periodický tisk. Očekává se vydání rozsudku v nadcházejících měsících. Předpokládá se, že dojde ke stejným závěrům jako v rozsudku k e-knihám. Očekává se, že kolegium eurokomisařů přijme v nadcházejících týdnech odůvodněný závěr vycházející z kontextu šetření situace ve Francii.

Plný text rozsudku pro Francii je dostupný zde a proti Lucembursku zde.

zdroj: zpráva EMMA