Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nový CryptSignX v EPO2

25. 2. 2015

Z důvodu zjednodušení nastavení počítače pro práci v aplikacích elektronická podání pro Finanční správu (EPO2) a autentizovaných částí Daňového portálu, dojde v 10. týdnu (2. – 6. 3. 2015) k náhradě knihovny CAPICOM knihovnou CryptSignX.

Elektronické formuláře, označeny symbolem EPO2, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu www.daneelektronicky.cz a některé aplikace Daňového portálu využívají pro umožnění elektronického podepisování písemnosti nebo pro autentizaci uživatele kromě knihovny CryptSignX i knihovnu CAPICOM. Nová, rozšířená, knihovna CryptSignX má v sobě již zaimplementovanou funkcionalitu CAPICOM.

Po uvolnění nové, aktualizované knihovny CryptSignX již nebude nutné pro podepisování EPO2 formulářů, resp. přihlášení do aplikací Daňového portálu používat/instalovat knihovny dvě.

Automatická instalace CryptSingX

Z důvodu správné funkčnosti aktualizované knihovny CryptSignX bude třeba provést instalaci této komponenty/knihovny na PC. Instalaci však není nutné realizovat ihned. Až bude nový doplněk ActiveX prvku CryptSignX v aplikacích Daňového portálu dostupný, budete na tuto skutečnost upozorněni žlutým informačním panelem, zobrazeným v horní nebo spodní části okna prohlížeče Internet Explorer (v závislosti na verzi prohlížeče). Současně bude nabídnuta možnost automatické instalace. Doplněk ActiveX prvku CryptSignX prohlížeče Internet Explorer je nutný pouze v případě použití ZAREP (kvalifikovaného certifikátu, který obsahuje Identifikátor MPSV) z "datového úložiště Windows". Pro instalaci doplňku ActiveX prvku CryptSignX je nutné disponovat patřičným uživatelským oprávněním k danému PC.

Další informace ohledně automatické instalace jsou uvedeny ve článku s návodem na instalaci prvku CryptSignX na stránkách ePodpory, v části „Postup automatické instalace je popsán v následujícím textu“.

Manuální instalace CryptSingX

Návod pro manuální instalaci ActiveX prvku CryptSignX je určen pro zkušené uživatele a pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují instalaci realizovat dříve. Upozorňujeme, že pro instalaci doplňku ActiveX prvku CryptSignX je třeba disponovat patřičným uživatelským oprávněním k danému PC.
Návod pro Manuální instalaci:

  1. Klikněte na odkaz: http://epodpora.mfcr.cz/media/cryptsignx.msi
  2. Budete vyzváni ke stažení "cryptsignx.msi". Zvolte umístění a stiskněte "Uložit". Soubor uložte např. do root adresáře "C:\".
  3. Dvojím kliknutím na soubor "cryptsignx.msi" spustíte instalaci prvku. Případné zobrazení okna "Otevřít soubor – upozornění zabezpečení" potvrďte kliknutím na tlačítko "Spustit".
  4. Dojde ke spuštění průvodce instalací, pokračujte dle instrukcí v průvodci. Klikněte na tlačítko "Další". Následně (v dalším okně) klikněte na tlačítko "Instalovat".
  5. Po skončení "instalace" bude zobrazeno informační okno "Provedení DllRegisterServer v C:\Program Files\CryptSignX 2.1.11429\cryptsignx.ocx se zdařilo", které potvrďte kliknutím na tlačítko "Ok".
  6. Nyní stiskněte tlačítko "Dokončit", čímž se úspěšně zavře průvodce instalací.