Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1994

 • Pokyn D - 99

  Finanční zpravodaj č.12/1/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994

 • Pokyn D - 98

  Finanční zpravodaj č.12/1/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 97

  Finanční zpravodaj č.12/1/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k postupu při vymáhání nedoplatku daní (odvodů) nebo vrácení přeplatku daní (odvodů) za státní podniky privatizované formou prodeje prostřednictvím Fondu národního majetku ČR nebo Pozemkového fondu ČR

 • Pokyn D - 96

  Finanční zpravodaj č.11/94 Cenový věstník 26/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-149

  Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek a stálých provozoven (dále jen "organizační složka") zahraničních osob působících na území České republiky

 • Pokyn D - 95

  Finanční zpravodaj č.10/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-347

  o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních

 • Pokyn D - 94

  Finanční zpravodaj 9/1994 Cenový věstník 23/1994, HN, Profit

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u zastavárenské činnosti

 • Pokyn D - 93

  Finanční zpravodaj č.9/94 Cenový věstník 23/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce

 • Pokyn D - 92

  Finanční zpravodaj č.10/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k uplatňování jednotného postupu při vymezení právnické osoby - organizační jednotky občanských sdružení pro daňové řízení

 • Pokyn D - 91

  Finanční zpravodaj č.9/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-177

  k uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů

 • Pokyn D - 90

  Finanční zpravodaj č.7-8/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-286

  k postupu při zjišťování daňového domicilu

 • Pokyn D - 89

  Finanční zpravodaj 7-8/1994

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z nemovitostí

 • Pokyn D - 88

  Finanční zpravodaj č.7-8/94 Cenový věstník 19/94

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí DPH

 • Pokyn D - 87

  Finanční zpravodaj č.6/94 oprava ve FZ č.7-8/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státních podniků, u nichž byla poslední část majetku převedena Fondem národního majetku na nabyvatele bezúplatně v průběhu r. 1993 a k daňovým povinnostem těchto nabyvatelů

 • Pokyn D - 86

  Finanční zpravodaj č.7-8/94 Cenový věstník 19/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-111

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání

 • Pokyn D - 85

  Finanční zpravodaj č.7-8/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce v roce 1993 pro účely daní z příjmů   

 • Pokyn D - 84

  Finanční zpravodaj 6/1994 Cenový věstník 17/1994, HN

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

  Prodej neznačených cigaret pro vývoz

 • Pokyn D - 83

  Finanční zpravodaj č. 7-8/94

  AKTUÁLNÍ

  k jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely daně z příjmů právnických osob

 • Pokyn D - 82

  Finanční zpravodaj č. 5/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-8

  Výklad k ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.

 • Pokyn D - 81

  Finanční zpravodaj č. 6/94 Cenový věstník 15/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při bezúplatném převodu elektrických přípojek nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a při bezúplatném převodu majetku na obec podle usnesení vlády České republiky č. 568 ze dne 6. října 1993 v rámci rozhodnutí o privatizaci

 • Pokyn D - 80

  Finanční zpravodaj č. 4/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyzických osob

   

 • Pokyn D - 79

  Finanční zpravodaj č. 4/94

  AKTUÁLNÍ

  k jednotnému postupu při zdaňování příjmů výkonných umělců

 • Pokyn D - 78

  Finanční zpravodaj 5/1994 Cenový věstník 11/1994

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

  Výklad k některým ustanovením zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících

 • Pokyn D - 77

  Finanční zpravodaj 5/1994 Cenový věstník 11/1994

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Stanovení zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání

 • Pokyn D - 76

  Finanční zpravodaj č. 4/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  o zdaňování příjmů fyzických osob z pronájmu nebytových prostor

 • Pokyn D - 75

  NEOBSAZENO
 • Pokyn D - 74

  Finanční zpravodaj č. 3/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování veškerých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění v roce 1993

 • Pokyn D - 73

  Finanční zpravodaj č. 3/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 72

  Finanční zpravodaj č. 3/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob

 • Pokyn D - 71

  Finanční zpravodaj č. 3/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  Zdaňování příjmů fyzických osob z nájemného

 • Pokyn D - 70

  Státní správa a samospráva/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-8

  Poskytování vybraných souhrnných údajů o dani z nemovitostí

 • Pokyn D - 69

  Finanční zpravodaj 2/1994 Cenový věstník 7/1994, HN

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Doplnění Pokynu D-62 o vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně

 • Pokyn D - 68

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-7

  Uplatňování zákona o dani silniční ve zdaňovacím období roku 1994 (změny a doplnění pokynu uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1993)

   

 • Pokyn D - 67

  Finanční zpravodaj č. 1/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované pohonné hmoty u zvláštních motorových vozidel a při jízdě motorových vozidel ve specifických podmínkách za zdaňovací období 1993

 • Pokyn D - 66

  Cenový věstník 6/1994, HN

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

  Výklad k § 11 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

 • Pokyn D - 65

  Finanční zpravodaj č. 2/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  o odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných a dostihových koní pro účely stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 1993

 • Pokyn D - 64

  Finanční zpravodaj č. 4/94 Cenový věstník 8/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

 • Pokyn D - 63

  Finanční zpravodaj 2/1994 Cenový věstník 4/1994, HN

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu

 • Pokyn D - 62

  Finanční zpravodaj 2/1994 Cenový věstník 4/1994, HN

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně

Aplikační služby