Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2003

 • Pokyn D - 256

  AKTUÁLNÍ

  Stanovení jednotných kursů za zdaňování období 2003 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 255

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím

 • Pokyn D - 253

  Finanční zpravodaj č.9-10/2003

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí

 • Pokyn D - 252

  Finanční zpravodaj 3/2003

  ZRUŠEN

  Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)

 • Pokyn D - 251

  Finanční zpravodaj 3/2003

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Sdělení Ministerstva financí k postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle ust. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 250

  Finanční zpravodaj 1/1/2003

  AKTUÁLNÍ

  Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 249

  Finanční zpravodaj 1/1/2003

  AKTUÁLNÍ

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2002

 • Pokyn D - 248

  Finanční zpravodaj 7-8/2003

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003)

 • Pokyn D - 247

  Finanční zpravodaj 3/2003

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů

 • Pokyn D - 246

  NEOBSAZENO

 • Pokyn D - 245

  Finanční zpravodaj 3/2003

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-13

  Sdělení Ministerstva financí k předání agendy pokutových bloků krajským úřadům okresními úřady v souvislosti s ukončením jejich činnosti

 • Pokyn D - 236

  Finanční zpravodaj 3/2003

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Sdělení Ministerstva financí k usměrnění postupu územních finančních orgánů u daňových subjektů, které provádějí platby prostřednictvím účtů vedených u Union banky, a.s.

Aplikační služby