Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

AKTUÁLNÍ

Stanovení jednotných kursů za zdaňování období 2003 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

AKTUÁLNÍ

Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí

ZRUŠEN

Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)

ZRUŠEN POKYNEM D-345

Sdělení Ministerstva financí k postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle ust. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

AKTUÁLNÍ

Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

AKTUÁLNÍ

o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2002

AKTUÁLNÍ

Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003)

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů

NEOBSAZENO

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-13

Sdělení Ministerstva financí k předání agendy pokutových bloků krajským úřadům okresními úřady v souvislosti s ukončením jejich činnosti

ZRUŠEN POKYNEM D-345

Sdělení Ministerstva financí k usměrnění postupu územních finančních orgánů u daňových subjektů, které provádějí platby prostřednictvím účtů vedených u Union banky, a.s.