Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2006

 • Pokyn D - 302

  FZ č. 11-12/2006

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 301

  AKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí penále a úroku z prodlení na dani z převodu nemovitostí

 • Pokyn D - 300

  FZ č. 11-12/2006

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM GFŘ D-6

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
  ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 299

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 • Pokyn D - 298

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Pokyn D - 297

  AKTUÁLNÍ

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2005 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 296

  AKTUÁLNÍ

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2005

Aplikační služby