Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020

kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
(zrušen Pokynem č. GFŘ-D-50 s účinností od 1. 7. 2021)   

k promíjení příslušenství daně
(zrušen Pokynem č. GFŘ-D-58 s účinností od 1. 2. 2023)