Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování DPH u zboží a služeb v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech

ZRUŠEN POKYNEM D-345

k zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízení

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

Pokyn, kterým se mění Pokyn D-126

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci poskytování bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně z nemovitostí

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí penále ve smyslu čl. II. zákona č. 323/1996 Sb.

AKTUÁLNÍ

k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1996

AKTUÁLNÍ

k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Stanovení jednotných kursů dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění