Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1997

 • Pokyn D - 165

  Finanční zpravodaj č.12/97 Cenový věstník č.19/97

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování DPH u zboží a služeb v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech

 • Pokyn D - 159

  Finanční zpravodaj č.11/97

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  k zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízení

 • Pokyn D - 157

  Finanční zpravodaj č.7-8/97

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci poskytování bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997

 • Pokyn D - 156

  Finanční zpravodaj č.6/97

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně z nemovitostí

 • Pokyn D - 155

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí penále ve smyslu čl. II. zákona č. 323/1996 Sb.

 • Pokyn D - 154

  Finanční zpravodaj č.2-3/97 Cenový věstník č.7/97

  AKTUÁLNÍ

  k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů

 • Pokyn D - 153

  Finanční zpravodaj č.1/97 Cenový věstník č.1/97

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 152

  Finanční zpravodaj č.1/97 Cenový věstník č.1/97

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1996

 • Pokyn D - 151

  Finanční zpravodaj č.1/97 (Redakční oprava zveřejněna ve FZ č.2-3/1997)

  AKTUÁLNÍ

  k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.

 • Pokyn D - 148

  Finanční zpravodaj č.1/97

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Stanovení jednotných kursů dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Aplikační služby