Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Časové členění

 • Pokyn GFŘ-D-36

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017.

 • Pokyn GFŘ D-33

  Pokyn GFŘ D 33 ke stanovení daně paušální částkou + příklady stanovení daně paušální částkou
 • Pokyn GFŘ D-31

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016.
 • Příloha k Pokynu GFŘ D-30

  příklady stanovení daně paušální částkou.
 • Pokyn GFŘ D-30

  ke stanovení daně paušální částkou
 • Pokyn GFŘ D-29 ve znění účinném do 5. 3. 2017

  k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • Pokyn GFŘ D-28

  k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu.
 • Pokyn GFŘ D-26

  ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
 • Pokyn GFŘ D-27

  pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně v souladu se zásadou proporcionality
 • Příloha k Pokynu GFŘ D-23

  Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů.

Aplikační služby