Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2000

 • Pokyn D - 220

  Finanční zpravodaj č. 12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2001

 • Pokyn D - 218

  Finanční zpravodaj č. 12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  AKTUÁLNÍ

  Uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů

 • Pokyn D - 217

  Finanční zpravodaj č. 7-8/2000

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 301/1999)

 • Pokyn D - 216

  Finanční zpravodaj č. 6/2000 (Dodatek k pokynu zveřejněn ve FZ č.3/2001)

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 42/2000)

 • Pokyn D - 215

  Finanční zpravodaj č. 4-5/2000

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 3/2000 Sb. m. s.)

 • Pokyn D - 213

  Finanční zpravodaj č. 12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury

 • Pokyn D - 211

  Finanční zpravodaj č.3/2000, red. oprava ve FZ č. 4-5/2000

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 103/1999)   

 • Pokyn D - 210

  Finanční zpravodaj č.12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

 • Pokyn D - 209

  Finanční zpravodaj č.12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování DPH u bytových družstev

 • Pokyn D - 208

  Finanční zpravodaj č.12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-227

  o uplatňování DPH u osobních automobilů

 • Pokyn D - 207

  Finanční zpravodaj č.12/2000 Cenový věstník č. 15/2000

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích a stravovacích

 • Pokyn D - 204

  Finanční zpravodaj č.1/2000 Cenový věstník č. 1/2000

  AKTUÁLNÍ

  Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1999 dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 203

  Finanční zpravodaj č. 1/2000 Cenový věstník č. 1/2000

  AKTUÁLNÍ

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1999

 • Pokyn D - 202

  Finanční zpravodaj č. 2/2000 Cenový věstník č. 5/2000

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursu

Aplikační služby