Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2001

ZRUŠEN POKYNEM D-345

o registraci daňových subjektů

AKTUÁLNÍ

Uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 301/1999)

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 42/2000)

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 3/2000 Sb. m. s.)

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 103/1999)   

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování DPH u bytových družstev

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-227

o uplatňování DPH u osobních automobilů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích a stravovacích

AKTUÁLNÍ

Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1999 dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

AKTUÁLNÍ

o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1999

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursu