Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-252

Podání daňového přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 83/2002 Sb.m.s.)

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2002)

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně silniční

NEAKTUÁLNÍ

Informace daňovým subjektům k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví a daní z příjmů a o osvobození od správních a soudních poplatků

ZRUŠEN POKYNEM D-345

Informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni

ZRUŠEN POKYNEM D-345

Přiznání k dani darovací při bezúplatném nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a z veřejných sbírek v souvislosti s povodní v srpnu roku 2002 a přiznání k dani z převodu nemovitostí při převodech pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví družstev

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní

AKTUÁLNÍ

Sdělení k problematice charakteru plateb souvisejících s rozvojem elektronického obchodu, a to v návaznosti na uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 Občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy

ZRUŠEN POKYNEM D-345

Sdělení Ministerstva financí ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství

AKTUÁLNÍ

Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2001 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

AKTUÁLNÍ

o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2001

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

Vymezení pojmu "alkoholické nápoje" pro účely jejich prodeje

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

Postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování DPH u osobních automobilů