Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1998

 • Pokyn D - 184

  AKTUÁLNÍ

  Důsledky vymáhání peněžních prostředků daňového dlužníka na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelny

 • Pokyn D - 183

  Finanční zpravodaj č.10/98

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 182

  Finanční zpravodaj č.7-8/98 Cenový věstník č.8/98

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče

 • Pokyn D - 181

  Finanční zpravodaj 6/1998 Cenový věstník 9/1998

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u pronájmu a podnájmu nemovitostí, u oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostí

 • Pokyn D - 180

  Finanční zpravodaj č.2/98 Cenový věstník č.5/98

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 9 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 210/1997 Sb.

 • Pokyn D - 179

  Finanční zpravodaj č.2/98 Cenový věstník č.5/98

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 178

  Finanční zpravodaj č.5/98 Cenový věstník č.8/98

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-212

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností

 • Pokyn D - 177

  Finanční zpravodaj č.2/98

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů

   

 • Pokyn D - 176

  Finanční zpravodaj č.1/98

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1997 dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 175

  Finanční zpravodaj č.1/98

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1997

 • Pokyn D - 174

  Finanční zpravodaj č.1/98

  AKTUÁLNÍ

  k postupu při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní síly

 • Pokyn D - 173

  Finanční zpravodaj 4/1998 Cenový věstník 7/1998

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u majetkového vkladu a při prodeji podniku

 • Pokyn D - 172

  Finanční zpravodaj č.3/98 Cenový věstník č.2/98

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Přepočet úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu

 • Pokyn D - 171

  Finanční zpravodaj č.1/98 Cenový věstník č.2/98

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Vyměření předmětu daně z přidané hodnoty

 • Pokyn D - 170

  Finanční zpravodaj 4/1998 Cenový věstník 7/1998

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Dodatečná daňová přiznání, vypořádání nároku na odpočet a oprava vypořádání nároku na odpočet u daně z přidané hodnoty

 • Pokyn D - 169

  Finanční zpravodaj č.4/98 Cenový věstník č.7/98

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-218

  Uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu

 • Pokyn D - 168

  Finanční zpravodaj č.2/98 Cenový věstník č.5/98

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejících

 • Pokyn D - 167

  Finanční zpravodaj č.5/98 Cenový věstník č.4/98

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Postup při zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty

 • Pokyn D - 166

  Finanční zpravodaj č.2/98 Cenový věstník č.4/98

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-185

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích

 • Pokyn D - 164

  Finanční zpravodaj č.1/98 Cenový věstník č.2/98

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-210

  o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

 • Pokyn D - 163

  Finanční zpravodaj č.1/98 Cenový věstník č.2/98

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-206

  o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

 • Pokyn D - 162

  Finanční zpravodaj č.5/98 Cenový věstník č.1/98

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-207

  Uplatňování DPH u neveřejného ubytování

 • Pokyn D - 161

  Finanční zpravodaj č.5/98 Cenový věstník č.1/98

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-207

  Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

 • Pokyn D - 160

  Finanční zpravodaj č.5/98 Cenový věstník 1/98

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-213

  o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury

Aplikační služby