Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 28/2001 Sb.m.s.)

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-13

k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 95/2000 Sb.m.s.)

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-300

k jednotnému postupu při uplatňování příspěvku na další hlavní jídlo u zaměstnavatelů

AKTUÁLNÍ

Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2000 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

AKTUÁLNÍ

o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2000

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-8

Uplatňování daně z nemovitostí u stavebních pozemků

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně silniční