Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2005

 • Pokyn D - 295

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení Ministerstva financí pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropského společenství, v souvislosti se zjištěním základu daně dle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 294

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí spotřební daně 

 • Pokyn D - 293

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-334

  Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

 • Pokyn D - 292

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-333

  Sdělení Ministerstva financí k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

  Úplné znění novelizovaného sdělení Ministerstva financí k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, účinné od 1. 1. 2008 - nahrazen Pokynem D - 333

 • Pokyn D - 291

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)

 • Pokyn D - 290

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 121/2005)

 • Pokyn D - 289

  NEOBSAZENO
 • Pokyn D - 288

  FZ č. 10/2005

  AKTUÁLNÍ (ZMĚNĚN SDĚLENÍM MF-11384/2014/15 ZE DNE 3. 10. 2014)

  k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

 • Pokyn D - 287

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)

 • Pokyn D - 286

  AKTUÁLNÍ

  ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR

 • Pokyn D - 285

  AKTUÁLNÍ

  k aplikaci § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti

 • Pokyn D - 284

  NEOBSAZENO
 • Pokyn D - 283

  FZ č. 6/2005

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně na dani z nemovitostí

 • Pokyn D - 282

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Sdělení Ministerstva financí k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

 • Pokyn D - 281

  FZ č. 3/2005

  AKTUÁLNÍ

  o zastavení vyplácení bonifikací finančními úřady

 • Pokyn D - 280

  FZ č. 1/2005

  ZRUŠENO POKYNEM D-340

  Rozhodnutí o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí

 • Pokyn D - 279

  FZ č. 1/2005

  ZRUŠENO POKYNEM D-339

  Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí

 • Pokyn D - 278

  NEOBSAZENO
 • Pokyn D - 277

  FZ č. 1/2005

  AKTUÁLNÍ

  o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004

 • Pokyn D - 276

  FZ č. 1/2005

  AKTUÁLNÍ

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004

 • Pokyn D - 275

  FZ č. 1/2005

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb.)

 • Pokyn D - 274

  FZ č. 12/2004

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005

 • Pokyn D - 272

  FZ č. 1/2005

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty

 • Pokyn D - 266

  FZ č. 2/2005

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-307

  Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně

   

 • Pokyn D - 254

  FZ č. 4/2005

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 281/1996 Sb.)

Aplikační služby