Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí penále na dani z převodu nemovitostí

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů (č. 132/2003 Sb.m.s.)

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o snížení daně silniční   

AKTUÁLNÍ

Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG

AKTUÁLNÍ

Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Spojenými arabskými emiráty

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-300

Sdělení Ministerstva financí k vymezení pojmu "Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství" pro účely daně z příjmů fyzických osob

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí odvodu a penále

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 19/2004 Sb.m.s.)

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně silniční

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 7/2003 Sb.m.s.)

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-332

Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny

AKTUÁLNÍ

o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2003