Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM č. MF-6

kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

 

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM Č. MF-1

o stanovení lhůt při správě daní

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM č. MF-2

o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané
v blokových řízeních 

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 

AKTUÁLNÍ

Zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-13

Postup pro vyřešení problematiky evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu, v souvislosti s účinností novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně silniční

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 120/2009)

AKTUÁLNÍ

Zrušení rozhodnutí o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí 

AKTUÁLNÍ

Zrušení rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí 

AKTUÁLNÍ

Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 67/1996) 

AKTUÁLNÍ

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Informace České daňové správy pro veřejnost o ukončení platnosti Pokynu D - 336

NEOBSAZENO

AKTUÁLNÍ

Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

NAHRAZEN POKYNEM GFŘ D-32

NAHRAZEN POKYNEM GFŘ D-34

Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní cen