Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2020

 • Pokyn GFŘ-D-46

  k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

  Tímto pokynem se ruší Pokyn č. GFŘ-D-43 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ze dne 8. 1. 2020, č. j. 108987/19/7700-40470-203903

 • Pokyn GFŘ-D-45

  č. j. 34006/20/7700-10123-050167

  k promíjení příslušenství daně
  (zrušen Pokynem č. GFŘ-D-47 s účinností od 14. 3. 2021)

 • Pokyn GFŘ-D-43

  k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

  Tímto pokynem se ruší Pokyn č. GFŘ-D-17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 29. 8. 2014, č. j. 17493/14/7000-51000 (dále jen „Pokyn GFŘ-D-17“).

 • Pokyn GFŘ-D-42

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019.

Aplikační služby