Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu

Příklady k umístění spisů daně z nemovitostí (článek 2 odst. 11 pokynu)

Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů

O finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části

K rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky

k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Zajištění jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů