Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2016

 • Pokyn GFŘ D-30

  ke stanovení daně paušální částkou
 • Příloha k Pokynu GFŘ D-30

  příklady stanovení daně paušální částkou.
 • Pokyn GFŘ D-29 ve znění účinném do 5. 3. 2017

  k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • Pokyn GFŘ D-28

  k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu.
 • Pokyn GFŘ D-27

  pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně v souladu se zásadou proporcionality.

  Tento Pokyn od 1. 1. 2019 nahrazuje Pokyn GFŘ D–38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně č. j.: 74816/18/7500-30091.   

 • Pokyn GFŘ D-26

  ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
 • Pokyn GFŘ D-25

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
 • Pokyn GFŘ D-23

  O umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů.
 • Příloha k Pokynu GFŘ D-23

  Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů.

Aplikační služby