Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ke stanovení daně paušální částkou
příklady stanovení daně paušální částkou.

k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
(seznam znění)

k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu.

pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně v souladu se zásadou proporcionality.

Tento Pokyn od 1. 1. 2019 nahrazuje Pokyn GFŘ D–38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně č. j.: 74816/18/7500-30091.   

ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
O umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů.
Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů.