Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

Postup při vracení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-201

Postup při vracení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla

AKTUÁLNÍ

Závazný výklad o způsobu vybírání srážkové daně z úrokových příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, § 17 odst. 3, § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí státem Česká republika

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 71/1998)

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 67/1996)

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 6/1998)

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování DPH v pojišťovnictví

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně darovací při poskytování humanitární pomoci do ciziny ke zmírnění následků mimořádných hromadných událostí

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí části daně z přidané hodnoty

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 7/1998)

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 275/1997)

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-300

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 18/1999)

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1998 dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1998

AKTUÁLNÍ

Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 278/1997)

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-207

Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích