Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1999

 • Pokyn D - 201

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

  Postup při vracení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla

 • Pokyn D - 200

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-201

  Postup při vracení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla

 • Pokyn D - 199

  Finanční zpravodaj č. 4-5/99

  AKTUÁLNÍ

  Závazný výklad o způsobu vybírání srážkové daně z úrokových příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, § 17 odst. 3, § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí státem Česká republika

 • Pokyn D - 198

  Finanční zpravodaj č. 4-5/99

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 71/1998)

 • Pokyn D - 197

  Finanční zpravodaj č. 4-5/99

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 67/1996)

 • Pokyn D - 196

  Finanční zpravodaj č. 4-5/99

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 6/1998)

 • Pokyn D - 195

  Finanční zpravodaj č. 7-8/99 Cenový věstník č. 11/99

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování DPH v pojišťovnictví

 • Pokyn D - 194

  Finanční zpravodaj č. 7-8/99 Cenový věstník č. 11/99

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně darovací při poskytování humanitární pomoci do ciziny ke zmírnění následků mimořádných hromadných událostí

 • Pokyn D - 193

  Finanční zpravodaj č. 3/99 Cenový věstník č. 4/99

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí části daně z přidané hodnoty

 • Pokyn D - 192

  Finanční zpravodaj č. 3/99 Cenový věstník č. 5/99

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 7/1998)

 • Pokyn D - 191

  Finanční zpravodaj č. 3/99 Cenový věstník č. 5/99

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 275/1997)

 • Pokyn D - 190

  Finanční zpravodaj č. 1-2/99

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-300

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 189

  Finanční zpravodaj č. 2/1999

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 18/1999)

 • Pokyn D - 188

  Finanční zpravodaj č. 1-1/99 Cenový věstník č. 2/99

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1998 dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 187

  Finanční zpravodaj č. 1-1/99

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1998

 • Pokyn D - 186

  Finanční zpravodaj č. 1-2/99

  AKTUÁLNÍ

  Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 278/1997)

 • Pokyn D - 185

  Finanční zpravodaj č. 1-1/99 oprava ve FZ č. 2/99 Cenový věstník č. 2/99

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-207

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích

Aplikační služby